.
يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 20:39

حزب کمونیست کارگری ایران: تجمع بزرگ بازنشستگان فولاد اصفهان در مقابل استانداری

تجمع بزرگ بازنشستگان فولاد اصفهان در مقابل استانداری
روز یکشنبه ١٩ اسفند جمع بزرگی از بازنشستگان فولاد اصفهان در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و بیمه شان و عیدی سال ٩٧ مقابل استانداری در اصفهان تجمع کردند. این تجمع یک اعتراض گسترده دیگر این بازنشستگان به وضع نابسامان درمان و حقوقهای چند بار زیر خط فقر را به نمایش گذاشت. علیرغم حضور وسیع نیروهای انتظامی بازنشستگان شعار میدادند و خواستهایشان را فریاد میزدند. شعارهای کارگران بازنشسته از جمله عبارت بودند از: "نه سوریه نه غزه، حقوق بازنشسته"، "عزا عزاست امروز، حقوق بازنشسته زیر عباست امروز".
پیش از این نیز بازنشستگان فولاد اصفهان در روزهای سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم اسفند تجمع داشته و در وسط شهر اصفهان راهپیمایی کردند. در این اعتراضات بازنشستگان فولاد با شعارهای "دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست"، "روحانی دروغگو، استعفا، استعاء" اعتراض خود را به کل بساط سرمایه داری چپاولگر حاکم اعلام داشتند. در اعتراضات بازنشستگان فولاد زنان حضور چشمگیری دارند.
پرداخت به موقع حقوقها، افزایش سطح حقوقها به بالای خط فقر و درمان رایگان از جمله خواستهای مهمی است که بازنشستگان فولاد بارها در تجمعات اعتراضی خود بر آن ها تاکید کرده اند. از خواستها و مبارزات بازنشستگان فولاد اصفهان حمایت و پشتیبانی کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ اسفند ٩٧، ١٠ مارس ٢٠١٩

چند گزارش دیگر از اعتراضات کارگران به نپرداختن دستمزدها
بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
روز شنبه ۱۸ اسفند؛ بازنشستگان گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ها و عیدی و مطالبات سال های گذشته شان مقابل فرمانداری تجمع کردند و با خشم و اعتراض شعار دادند. این کارگران در روز ١٢ اسفند نیز تجمع داشتند و با شعار سفره ما خالیه وعده ها پوشالیه به سمت استانداری در اهواز راهپیمایی کردند.
منطقه ویژه عسلویه:
روز ۱۸ اسفند تعدادی از کارگران اخراج شده منطقه ویژه عسلویه، در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود دست به تجمع زدند
کارگران بیمارستان پارسیان تهران:
روز ۱۸ اسفند پرسنل بیمارستان پارسيان تهران در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در محل بیمارستان تجمع کردند.
شرکت ریل صنعتکاران:
روز ۱۸ اسفند کارگران شرکت ریل صنعت کاران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد در مقابل این شرکت تجمع کردند.
پایان سال است و بخش عظیمی از کارگران با معضل دستمزدهای پرداخت نشده روبرویند. بعلاوه اینکه عیدی و پاداش اخر سالشان نیز پرداخت نشده است. نپرداختن دستمزد ها در آستانه فرا رسیدن سال جدید فشار سنگین تری بر گرده کارگران و خانواده های کارگری وارد میکند. کارگران خواستار پرداخت فوری دستمزدهایشان هستند و افزایش دستمزدها به بالاتر از خط فقر ٧ میلیون خواست اعلام شده تشکلهای مختلف کارگری است. نپرداختن دستمزدها یک جنایت آشکار است و با اعتراضات و اعتصابات سراسری باید با این چپاولگری مقابله کرد.
پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران
١٩ اسفند ٩٧، ١٠ مارس ٢٠١٩

فراخوان بازنشستگان صنایع فولاد به تجمع سراسری
بازنشستگان صنایع فولاد برای ساعت صبح روز ١٨ اسفند جهت پیگیری خواستهایشان فراخوان به تجمع سراسری داده اند. در پاسخ به این فراخوان بازنشستگان فولاد در اهواز در این ساعت در مقابل صندوق بازنشستگان در خیابان کیانپارس تجمع خواهند کرد. در این فراخوان بر خواستهای فوری اجرای واقعی همسان سازی حقوقها، پرداخت مطالبات سال ٩١ تا کنون و درمان مناسب و طبق آیین نامه استخدامی فولاد اعلام شده است. بازنشستگان فولاد در اعتراض به حقوقهای چند بار زیر خط فقر و وضع نابسامان بیمه درمانی و زندگی پر مشتقت خود بارها تجمعات اعتراضی برپا کرده و در تجمعاتشان بر خواستهایی چون افزایش حقوقها به بالای خط فقر، درمان رایگان و پرداخت بموقع حقوقهایشان تاکید کرده اند. در این هفته نیز بازنشستگان فولاد در خوزستان و اصفهان در شمار زیاد تجمع کردند و بر خواستهایشان تاکید کردند. بازنشستگان فولاد اهواز با شعار "سفره ما خالیه وعده ها توخالیه" در وسط شهر راهپیمایی کردند و بازنشستگان فولاد اصفهان با شعارهایی چون "دشمن ما همین جاست، دروغ میگن آمریکاست"، "روحانی دروغگو، استعفا، استعاء" ،"اسلامو پله کردند، مردمو ذله کردند"، "فریاد، فریاد از اینهمه بیداد"، در خیابانهای شهر اصفهان راهپیمایی کردند. شعارهای اعتراضی بازنشستگان در اعتراضات تاکنونی شان با تاکید بر استفاده از مذهب برای سرکیسه کردن مردم و وعده های توخالی، اعتراض کل کارگران و مردم به فقر، تبعیض، نابرابری و کل بساط دزدسالار سرمایه داری حاکم را بازتاب میدهد. از اعتراضات و خواستهای بازنشستگان وسیعا حمایت کنیم.

پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری
حزب کمونیست کارگری ایران
١٦ اسفند ٩٧، ٧ مارس ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت