.
يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 10:31

حزب رنجبران ایران –آمریکای شمالی: به یاد رفیق علی صادقی (کاک ابراهیم )

 نشستی یادمان برگزار می شود وحضور شما  ارزشمند است وغم سنگین ما را از مرگ او به نیرو تبدیل می کند.

 بیش از شش دهه مبارزه بی وقفه او را ، برای رهایی طبقه کارگر ،اجتماعی کردن تئوری کمونیسم علمی ،

 وحدت کمونیست ها برای ایجاد حزب واحد و بسیج ومتشکل کردن توده های ستمدیده گرامی داریم.

 THORNHILL COMMUNITY CENTRE

 7755 BAYVIEW AVENUE

 THORNHILL, ONTARIO

 L3T 4P1

 SUNDAY 31 March 2019

 2:00 /5:00 PM

حزب رنجبران ایران –آمریکای شمالی

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت