.
يكشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 19 اسفند 1397 ساعت 19:50

مینا تهرانی: ٨مارس روز جهانی زن مبارک باد

 

٨مارس برتمام زنان ومردان آزادیخواه مبارک وگرامی باد!، خصوصا به تمام کسانیکه برای آزادی وبرابری بین زن ومرد مبارزه بی امان داشته وتا برقرای کامل آن به تلاش پیگیر خود ادامه میدهند. به این امید جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی تا رفع کامل این ستم وتبعیض ضد انسانی به راه خود ادامه بدهد، سرنگون کردن حکومت اسلامی ضد زن یک گام مهم در این راستا خواهد بود.

بنظر من تا تحقق این امر مهم باید هر روز را روز زن وروز برابری دانست وتا محو کامل تمام نشانه های اسلامی ، مردسالارانه ، فرهنگ عقمب مانده ملی گرایانه و سنت حاکم ضد زن به مبارزات خود ادامه داد. در ایران زنان ودختران که بیشترین قربانی را طی ٤٠ سال اخیر داده اند لازمه که از بیش از هر زمانی برای پایان دادن به این جنایتها علیه خود ورهایی کامل از این ننگ بشریت به میدان بیایند وآن را برای همیشه به زباله دان تاریخ بسپارند. واقعا شرم آور است در عصر حاضر هنوز با زنان مثل صدر اسلام وجاهلیت برخورد میشود ودر مورد مسائل شخصی از حجاب، پوشش، انتخاب شغل، انتخاب روابط خصوصی وخانوادگی وغیره...خود بعنوان یک فرد مستقل نمیتواند تصمیم بگیرد.

آزادی زن ضامن آزادی جامعه است!. زنان، که نیمی از جمعیت جامعه را شامل میشوند، اگر آزاد نباشند تاثیرات سوئی را در تمام جوانب زندگی وجامعه خواهد داشت و کلا جامعه آزاد و سالم نخواهد بود. بنا براین با برقراری جلسات بحث وگفتگو  وتبلیغات موثر حول محور آزادی و برابری میتوان بطور گسترده برنامه ریزی و روشنگری کرده و زنان ومردان را برای زندگی بهتر با کمترین خسارت های مادی ومعنوی آماده کرد.

با آرزوی برقراری برابری وآزادی بین زن ومرد در تمام عرصه های اجتماعی و فرهنگی که این امر خود موجب کمترین آسیب های اجتماعی به خانواده و افراد جامعه خواهد شد.

زنده باد سوسیالیسم

زنده باد برابری زن ومرد

سرنگون باد جمهوری جهل وجنایت اسلامی

منبع: شماره ٩٠ نشریه سوسیالیسم امروز

١٨ اسفند ١٣٩٧

٩ مارس ٢٠١٩

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت