چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 22:02

گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

اقدامات امنیتی علیه طبقه کارگر بی ثمر است ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، اعتصابات کارگری اخیر، وضعیت بد اقتصادی و دستگیری فعالین توسط جمهوری اسلامی بعنوان راه گریز از شرایط بحرانی کنونی.

http://radiopayam.ca/Moradi_Jonbesh

Salah

آخرین‌ها از Salah