.
دوشنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 14 بهمن 1397 ساعت 22:02

گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی

اقدامات امنیتی علیه طبقه کارگر بی ثمر است ـ گفتگوی رادیو پیام کانادا با جوانمیر مرادی در مورد دستگیری جعفر عظیم زاده و پروین محمدی، اعتصابات کارگری اخیر، وضعیت بد اقتصادی و دستگیری فعالین توسط جمهوری اسلامی بعنوان راه گریز از شرایط بحرانی کنونی.

http://radiopayam.ca/Moradi_Jonbesh

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت