.
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 13 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 09 بهمن 1397 ساعت 02:02

ثریا شهابی: ونزوئلا، جنگ قدرت! و حلقه گمشده

 

روز ۲۳ ژانویه، رئيس پارلمان منحل شده ونزوئلا، "گوایدو"، در هیئت "رهبر اپوزیسیون" خود را رئیس جمهور دولت موقت این کشور اعلام و دولت حاکم مادورو را نامشروع خواند.دولت آمریکا بی درنگ دولت گوایدو را به "رسمیت" شناخت و دولت مادورو را "نامشروع"، و بدنبال آن چهار دولت اروپایی، آلمان، بریتانیا، فرانسه و اسپانیا، به مادورو مهلتی هشت روزهبرای برگزاری"انتخابات" مجدد ریاست جمهوری دادند و تهدید کردند که اگر او از این خواست سرباز زند، آنها هم چون آمریکا "گوایدو" را به عنوان رئیس جمهوری این کشور به رسمیتخواهند شناخت. پس از این رویداد، بلافاصله سرنوشت دولت حاکم بر ونزوئلا، نقش ارتش در آینده این کشور، آینده و امنیت جامعه در هاله ای از ابهام فرورفت.

اگر قرار بود جهان، و امروز ونزوئلاو، را از نگاه و دریچه پروپاگاند مهندسی شده دستگاههای تبلیغاتی قدرت های اقتصادی و نظامی جهان، منافع این قطب ها، و صف بندی های محلی ومنطقه ای پشت سر هریک از این قدرت ها توصیف کرد، تصویر عوامفریبانه و سادلوحانه ای از رویداهای مهم در ونزوئلا می توان گرفت.

تصویر سادلوحانه "انتخاب" تاریخی مردم و جامعه ونزوئلا بین دو آینده از پیش ترسیم شده، یا حرکت به سوی "لبه پرتگاه" سقوط اقتصادی و فروپاشی اجتماعی، یا روی آوری به سوی قبله"آزادی و دمکراسی"، به رهبری یکی از متعفن ترین پرسوناژهای تاریخ معاصر بورژوازی جهانی، دونالد ترامپ و هیئت حاکمه آمریکا، قرار میگیرد! تصویری که چیز زیادی در موردواقعیات بحران در ونزوئلا نمی گوید.

به نقل از این منابع بخوانید که گفته میشود که:

جنگ قدرت در ونزوئلا، "آغاز فروپاشی حکومت مادورو"

جنگ قدرت در ونزوئلا، میان رئیس جمهوی این کشور و رئیس پارلمان، شدت گرفته است.

مشاور امنیت ملی ترامپ تاکید کرده است که آمریکا بر آن است تا آینده‌ای درخشان برای کشور ونزوئلا به ارمغان آورد.

روسیه در مورد دخالت نظامی در ونزوئلا هشدار داده است!

در حالی‌که اعلام حمایت‌ها از خوان گوایدو به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا ادامه دارد، دولت روسیه مادورو را رئیس جمهور قانونی این کشورمی‌داند.

دبیرکل سازمان ملل نسبت به اوج‌گیری بحران در این کشور هشدار داده است.

شکاف میان سران ارتش ونزوئلا که امروز حامی ریس جمهور اند و تصمیم قطعی آنها در سیر رویدادها، در سرنوشت ونزوئلا تعیین کننده است!

دو راهی یا رضایت به وضع موجود و تن دادن به "فروپاشی اقتصادی و اجتماعی" یا حرکت به سوی "آرمان" مستاصلانه هرگونه "تغییر" و تغییری که ترامپ با نمایش قدرت تحریماقتصادی و ایجاد فضای میلیتاریستی بر آن نورافکن انداخته است، فریبکارانه ترین دو راهی است که وعده میدهند.

فشار "تسلیم" شدن به "انتخاب" در این "دوراهی" و شرکت در یکی از این سناریوها، چنان بر اذهان جامعه سنگینی میکند، که فی الحال بخش مهمی از آن را با خود همراه کرده است. فضاییمهندسی شده تا حلقه گمشده در بحران امروز ونزوئلا، و راه برون رفت از آن، از انظار پنهان بماند. تا محکومین به بی ارادگی، بی اختیاری، بی قدرتی و استیصال، و حرکت با موجی که نهخودبخودی است و نه بیانگر آمال و ارزوهای محرومین جامعه، رضایت دهند!

اعتراض مردم ونزوئلا به فقر و تورم و گرانی و فلاکت، و بار کمر شکن بحران اقتصادی، یک واقعیت است. اما این واقعیت جایی در این تقابل، مکانی بر سر این دوراهی و جنگ قدرت دربالا، که فی الحال قطب بندی های جهانی، از روسیه و اروپا و آمریکا تا ایران و ترکیه حول آن شکل گرفته است، ندارد.

بی تردید بحران اقتصادی، تورم عنان گسیخته، فقر و فلاکت و تعرض به حداقل هایی از تامین اجتماعی که سنتا در ونزوئلا جاری بود، فقدان افق گشایش اقتصادی و .. موجب تسریع باز شدنسر جدال قدرت در بالا، است و تاثیرات خود را داشته است. اما این فاکتورها نیست که امروز به سرعت ونزوئلا را به چنین بحران سرنوشت سازی کشانده است. تقابل پایین با بالا، فشاراعتراض پائین و محکومین به حاکمین، هرچند کاتالیزور این رویدادها بوده است، اما عامل آن نیست. عامل آن، احساس بی قدرتی است که مانع شکل دادن به مبارزه متشکل و تعرضی پایینبرای مطالبات اش است. نه دولت حاکم سوسیالیستی است و نه دولت موقت نماینده دمکراتیسم و منافع مردم است.

جنبش اعتراض به فقر و فلاکت، خواهان تغییر برای رفاه و آزادی و امنیت، است! نه جایگزینی این مهره با آن مهره! نه انتخاب بین این شکل از تباهی یا آن آن شکل! حال یکی کمتر و یکیبیشتر!

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت