.
سه شنبه ۴ تير ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 25 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 17 دی 1397 ساعت 20:22

اسماعیل مولودی: باید متحدانه در مقابل فاشیسم حاکم ایستاد!

باید متحدانه و با تمام توان از اسماعیل بخشی دفاع کرد
 
اسماعیل مولودی دوشنبه ۱۷ دیماه ۱۳۹۷ خورشیدی
حاکمیت فاشیسم اسلامی سرمایه در طول چهل سال تروز، تزویر و خشونت را نه فقط بر زندانیان سیاسی بلکه بر جامعه ایران گسترانده است.
شکنجه تنها در زندانها نیست اگرچه در زندانها خشونت گسترده تر و وحشتناک تر است اما بطور روز مره حاکمیت فاشیست اسلامی انسانهارا در ملا عام شکنجه میکند، بدار آویزانشان میکند و در ملا عام معترضین به حاکمیت نگین اسلامی را شلاق میزند.
اینها تنها نمونه های کوچکی از جنایات فاشیسم حاکم اسلامی در ایران است.
تنها صحبت از مشکلات کافی نیست اگر چه لازم است ، اما باید خودرا سازمان دهیم، متحد شویم تا بتوانیم پوزه حاکمیت فاشیست اسلامی در ایران را بخاک بمالیم.
اسماعیل بخشی و همه رهبران کارگری و جنبش آزادیخواهی در ایران باید مورد حمایت عمومی مبارزان در جامعه باشند تا فاشیسم حاکم نتواند آنهارا در نهان بدزدد و سر به نیست شان کند . اینها سرمایه مبارزه کارگران و مردم آزادیخواه در جامعه ایران هستند. سمبل مبارزه و جان بازی اند.
باید علیه شکنجه، علیه ترور ایستاد
زنده باد کارگر مبارز

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت