کارگران فولاد اهواز در بیست‌وششمین روز اعتراضات خود بار دیگر در مقابل مراکز دولتی و در خیابان‌ها دست به تظاهرات زدند و شعارهایی علیه مسئولان حکومتی سر دادند. نماینده کارگران از دانشجویانی که از آن‌ها حمایت کرده بودند قدردانی کرد و علیه کسانی که مانع از اعتراضات دانشجویان شدند سخن گفت.

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد چهارشنبه ۱۴ آذر در بیست‌وششمین روز اعتراضات خود

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد چهارشنبه ۱۴ آذر در بیست‌وششمین روز اعتراضات خود

کارگران گروه ملی صنعتی فولاد چهارشنبه ۱۴ آذر در بیست‌وششمین روز اعتراضات خود از خیابان طالقانی اهواز تظاهرات خود را آغاز کرده و به سمت خیابان نادری رفتند. آن‌ها همچنین در «بازار امام» تجمع کردند و به سخنان کریم سیاحی، یکی از نمایندگان کارگران گوش دادند.

این کارگر معترض در میان سخنان خود شاخه گلی را به‌شکل نمادین تقدیم به دانشجویانی کرد که روز گذشته (سه‌شنبه) به حمایت از کارگران اعتصابی دست به تجمعات اعتراضی زده بودند. سیاحی در همین حال گفت: «خار این گل برای کسانی است که جلوی دانشجویان را گرفتند.»