چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 04:07

حاج محمدی: هفت تپه و فولاد نماد مقاومت طبقه کارگر ایران

گفتگو با خالد حاج محمدی - هفت تپه و فولاد نماد مقاومت طبقه کارگر ایران

https://bit.ly/2rmDK7M

Salah

آخرین‌ها از Salah