.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 14 آذر 1397 ساعت 04:07

حاج محمدی: هفت تپه و فولاد نماد مقاومت طبقه کارگر ایران

گفتگو با خالد حاج محمدی - هفت تپه و فولاد نماد مقاومت طبقه کارگر ایران

https://bit.ly/2rmDK7M

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت