.
يكشنبه ۳۰ تير ۱۳۹۸.
امروز:
Jul 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 13 آذر 1397 ساعت 04:42

حزب کمونیست کارگری ایران: چهار خبر از اعتراضات کارگری

تجمع گروهی از بازنشستگان در مقابل دفتر روحانی

از ساعت ده صبح روز یازده آذر ١٥٠ نفر از معلمان بازنشسته از شهرهای مختلف برای پیگیری خواستهایشان در مقابل وزارت کار و دفتر روحانی در تهران تجمع کردند. تجمع کنندگان با شعار مسئولین مملکت خود در رفاه و نعمت ما را کنند نصیحت، اعتراضشان را به فقر و گرانی و پایین آمدن قدرت خرید مردم و تبعیض فاحش طبقاتی اعلام کردند. در این روز حضور نیروهای سرکوبگر حکومت بسیار چشمگیر بود. اما بازنشستگان به تجمع خود ادامه دادند. از جمله شعارهای دیگر بازنشستگان در این حرکت اعتراضی عبارتند از: "معیشت، سلامت، حق مسلم ماست"، " تورم، گرانی پاسخ بده روحانی"، "این همه نابرابری هرگز ندیده ملتی"، "اگر که ما نبودیم، تو اون بالا نبودی"، "روحانی پائین بیا،  روحانی پائین بیا"، "معلم بیدار است از تبعیض بیزار است"، " حقوق ما ریالیه هزینه ها دلاریه"، "حقوق ناچیز ما پول آب و برق نمی شه". حدود ساعت یازده بود که قطعنامه توسط خرسندی یکی از معلمان بازنشسته خوانده شد و همه شرکت کنندگان آنرا امضا کردند.

معلمان فریاد میزند اگر پاسخ نگیریم، باز هم بر میگردیم. هنوز ساعتی نگذشته بود که یک ماشین سمند از سوی سرکوبگران حکومت با سرعت  به خیابان پیچید ویک معلم به نام خانم یهزاد پور را زیر گرفت. تجمع کنندگان سراسیمه شدند و با خشم ماشین را متوقف کردند.

بازنشستگان با خواستهایشان اعتراض کل جامعه را دارند بیان میکنند. بازنشستگان در مبارزاتشان بر خواستهایی چون افزایش حقوق ها به بالای خط فقر ٦ میلیونی، درمان رایگان و رفع تبعیض ها تاکید کرده اند.

اعتصاب کارگران کارخانه صنایع مفتولی تاکستان

صبح روز ۱۲ آذر کارگران کارخانه صنایع مفتولی تاکستان برای سومین روز پیاپی با تجمع در محل کار اعتراض خود را به عدم پرداخت ٦ ماه دستمزد اعلام داشتند.

اعتراضات کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز

روز ١٢ آذر کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز در اعتراض به عدم پرداخت ۴ ماه حقوق برای دومین روز متوالی دست به تجمع زدند.

کارکنان بیمارستان امام خمینی برای بار سی ام

روز ١٢ آذر بالغ بر ۳۰۰ نفر از کارکنان بیمارستان امام خمینی کرج در اعتراض به بلاتکلیفی بیمارستان و پرداخت نشدن یک‌سال دستمزد پرسنل، در مقابل بیمارستان تجمع کردند.


پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ آذر ۱۳٩۷، ٣ دسامبر ۲۰۱۸
--


بیست و چهارمین روز تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز

زندانی  هفت تپه آزاد باید گردد

روز ١٢ آذر ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و چهارمین  روز اعتراضاتشان همانند روزهای گذشته و برای پیگیری خواستهایشان مقابل استانداری تجمع کردند. سپس جمعیت بزرگ کارگران بسوی شهر به حرکت در آمد و شعارهای رزمنده کارگران بر فضای شهر طنین انداخت. مردم به شکل های مختلف کارگران را مورد حمایت و همراهی قرار میدادند و در خیلی جاها در پیاده رو با شادی از صف کارگران عکس میگرفتند و با علامت پیروزی کارگران را مورد پشتیبانی قرار میدادند.

یک شعار مهم کارگران گروه ملی آزادی دستگیر شدگان هفت تپه است. در روز گذشته نیز مهدی آل میثم از نمایندگان کارگران گروه ملی در تجمع آنان مقابل فرمانداری در سخنانش با گفتن اینکه ما همه کارگران یک تن واحدیم، حمایت خود را از کارگران نیشکر هفت تپه اعلام داشت و شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد سر داده شد.

در تجمع امروز نیز حضور زنان قابل توجه بود. سیل جمعیت کارگران در عبور از پل نادری و در حرکت در خیابانهای شهر بسیار شورانگیز و تماشایی بود. در این راهپیمایی کارگران در مقابل دفتر جزایری نماینده خامنه ای در خوزستان و امام جمعه اهواز تجمع کردند و با شعارهایی چون  " دشمن ما همین جاست دروغ میگن امریکاست" اعتراض خود را به بهانه کردن مناقشه هایشان با آمریکا برای چپاول زندگی و معیشت کارگران و کل جامعه اعلام داشتند. کارگران در این محل همچنین با شعارهای دیگری چون "کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است"، " نه حاکم نه دولت نیستن به فکر ملت"، " اسلامو پله کردین مردمو ذله کردین "، کل بساط چپاول و توحش حاکم را به چالش کشیدند.

از جمله شعارهای دیگر کارگران گروه ملی در راهپیمایی این روز آنان عبارت بودند از "ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می جنگیم، می جنگیم"، " کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "می ایستیم، می میریم، حقمون رو میگیریم"، کارگران در شعارهایشان مردم را به حمایت و همبستگی با اعتراضاتشان فرا میخواندند.

خواستهای فوری کارگران گروه ملی فولاد اهواز، آزادی دستگیرشدگان هفت تپه، پرداخت تمامی طلبها و به راه افتادن تولید تمامی بخش های کارخانه و ایمنی شغلی شان است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز یک تاکیدشان بر ایجاد شوراهای کارگری و عمل مستقیم خود کارگران بوده است. حضور خانواده ها و همبستگی بخش های مختلف مردم چون معلمان، زنان، دانشجویان و بخش های مختلفی از مردم یک نقطه قدرت مهم این اعتراضات بوده است. حزب کمونیست کارگری بر تداوم و گسترش این همبستگی ها تاکید دارد.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١٢ آذر ۱۳٩۷، ٣ دسامبر ۲۰۱۸


بیست و سومین روز تجمع و راهپیمایی کارگران گروه ملی فولاد اهواز

فولاد، هفت تپه، اتحاد، اتحاد

روز یازدهم آذر ماه کارگران گروه ملی فولاد اهواز در بیست و سومین  روز اعتراضاتشان برای پیگیری خواستهایشان ابتدا مقابل استانداری تجمع کردند و سپس سیل جمعیت وسیع آنان در خیابانهای شهر دست به راهپیمایی زدند. در این روز حضور خانواده ها و زنان شهر اهواز در همبستگی با کارگران چشمگیر بود.

در تجمع مقابل استانداری مهدی آل میثم از رهبران کارگران سخنرانی کرد. او در سخنانش گفت:"  تمام کارگران تمام بدنه کارگران یکی هستند. چه هفت تپه، چه فولاد چه جاهای دیگر. تا زمانی که این وضعیت هست و حمایتهایی که از سرمایه داران میشود، کارگر کف خیابان است. کوتاه نمی آییم. و کارگر این قدرت را دارد که حقش را بگیرد. این را ثابت میکنیم. اولین خواست ما آزادی کارگران دستگیر شده است. زندانی هفت تپه آزاد باید گردد". جمعیت بزرگ کارگران همراه با او شعار زندانی هفت تپه آزاد باید گردد را سر دادند.

نکته جالب دیگر این تجمع شرکت یکی از کارگران نیشکر هفت تپه در جمع کارگران گروه ملی بود. او با تاکید بر اینکه ما همه کارگران یک تن واحد هستیم،  طی سخنانی از خواستها و مبارزاتشان و از اینکه به هیچکدام از خواستهایشان پاسخ داده نشود، سخن گفت. سخنان او با شعار فولاد، هفت تپه، اتحاد از سوی کارگران همراه شد و لحظه شورانگیزی از همبستگی کارگری را به نمایش گذاشت.

از جمله شعارهای کارگران گروه ملی در این روز عبارت بودند از:"ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می جنگیم، می جنگیم"، " کارگر می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن"، "تورم، گرانی، پاسخ بده روحانی"، "کشور ما دزدخونه است، توی جهان نمونه است"، "اسلامو پله کردند، مردمو ذله کردند"،

کارگران گروه ملی فولاد اهواز خواستهای پرداخت تمامی طلبها و به راه افتادن تولید تمامی بخش های کارخانه و ایمنی شغلی شان هستند.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز، در کنار کارگران نیشکر هفت تپه یک سنگر مهم مبارزه برای کل کارگران و کل جامعه هستند. این کارگران در شعارهای اعتراضی شان بطور واقعی علیه فقر، گرانی، بی تامینی و کل بساط تبعیض و نابرابری سرمایه داری حاکم به پا خاسته اند. این اعتراضات با موجی از همبستگی از میان مردم شهرهای شوش و اهواز و بخش های مختلف جامعه و دانشجویان در دانشگاهها روبرو شده است.

یک گفتمان مهم کارگران فولاد اهواز ایجاد شوراهای کارگری و دخالت مستقیم کارگران در رابطه با شرایط کار و زندگی شان، است. این کارگران با قدرت اجتماعات بزرگشان و تصمیم گیری های جمعی توانسته اند مبارزات قدرتمندی را به پیش برند. حضور خانواده در مبارزات گروه ملی ابعاد اجتماعی تری به این مبارزات داده است. مبارزات کارگران گروه ملی شایسته وسیعترین حمایت هاست.

 پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شورا ها

حزب کمونیست کارگری ایران

١١ آذر ۱۳٩۷، ٢ دسامبر ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت