.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 27 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 04:45

گفتار هفتگی مهدی سامع در رادیو پیشگام: جمعه 9 آذر

با سلام و درود

گفتار هفتگی مهدی سامع در رادیو پیشگام...جمعه 9 آذر 1397 برابر با 30 نوامبر 2018

در گفتار این هفته می شنوید:

ـ هدف خامنه ای از تقویت نیروی نظامی

ـ تسخیر خیابانهای اهواز و شوش

ـ باطل شدن یک ادعا در زر ورق چپ

ـ جنبش کشاورزان اصفهان برای حقآبه

ـ بیست ‌و ‌هفتمین تجمع پرستاران و کارکنان بیمارستان خمینی

https://www.youtube.com/channel/UC0xYSvAoB8PKqUSsTbW_-SA

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت