.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 27 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 12 آذر 1397 ساعت 05:30

شورا ـ استکهلم: گزارش از تظاهرات شورا همراه با احزاب وآزادیخواهان در مقابل سفارت ایران در استکهلم

اسمعیل بخشی ، علی نجاتی ، سپیده قلیان

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

امروز یکم دسامبر 2018 دهها نفر از آزادیخواهان در استکهلم در مقابل لانه جاسوسی رژیم ایران برای اعتراض به بازداشت علی نجاتی واسمعیل بخشی وسپیده قلیانی تجمع نمودند. در این متینگ که از ساعت یک تا سه بعداز ظهر در مقابل سفارت جریان داشت سخنرانان به افشای جنایات رژیم پرداخته واز جنبش کارگران ایران در هفت تپه وفولاد اهوازوسایر مراکز تولیدی و مطالبات آنها حمایت نمودند. نماینده شورا ی استکهلم با ضرورت یک آلترناتیو سوسیالیستی از نقش کنونی کارگران واهمیت آن در تغییرات انقلابی اشاره کرد. ومتذکر شد که ما با دوران نوینی از برآیند جنبش کارگری ویکی از درخشانترین جلوه های این جنبش روبرو هستیم. شورا های مستقل کارگری دستاورد این دوران وازبطن جنبش متولد شده اند وباید با هر امکانی که در اختیار داریم از آنها محافظت وحمایت کنیم. در طی متینگ جمعیت با شعار های متعدد خواستار آزادی هر چه سریعتر علی نجاتی واسمعیل بخشی و سپیده قلیانی وتحقق مطالبات کارگران هفت تپه وفولاد اهواز شدند. از سوی حزب کمونیست ایران وحزب کمونیست کارگری حکمتیست وپناهندگان بی مرز و حزب کمونیست کارگری در دفاع از جنبش کارگری ومطالبات آنها از جمله آزادی بخشی ونجاتی وقلیانی سخنرانی کردند. تظاهر کنندگان که میخواستند به سفارت نزدیکتر شوند با برخورد پلیس روبرو میشدند. امکان عبور از سد پلیس بدست نیامد ودر پایان شرکت کنندگان با سرودهای انقلابی به این اکسیون خاتمه دادند.

شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران ـ استکهلم بعنوان یکی از فراخوان دهندگان این تظاهرات ضمن قدر دانی از شرکت کنندگان از همه خواست تا برای ادامه این نوع اعتراضات واقدامات و برای دفاع از مطالبات آزادیخواهانه جنبش های

اجتماعی وطبقاتی در ایران هرچه بیشتر آماده باشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

زنده باد آزادی ، زنده باد سوسیالیسم

شورا ـ استکهلم

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت