.
دوشنبه ۶ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 27 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 07 آذر 1397 ساعت 03:59

اخبار کارگری

بخش ایران:  نسان نودینیان
بخش بین المللی داوود رفاهی
ویژه اعراضات هفت تپه و فولاد اهواز

سه شنبه  ٦ آذر ٩٧
بیست و سومین روز  اعتصاب  کارگران نیشکر هفت تپه  و پانزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش    با شعار"اسماعیل گرفتن ما همه بخشی هستیم"

بیست و سومین روز اعتصاب  کارگران نیشکر هفت تپه و پانزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش  با شعار" نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد"

راهپیمایی کارگران نیشکر هفت تپه بسمت فرمانداری شهر شوش در بیست و سومین روز اعتصاب و پانزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش
 
با شعار"اسدبیگی حیا کن  هفت تپه را رها کن"
بیست و سومین روز اعتصاب  کارگران نیشکر هفت تپه وپانزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش با شعار"همشهری بگوش باش  ما کارکریم نه اوباش"

راهپیمایی باشکوه کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع خیابانهای شهر اهواز

فریاد " نه حاکم  نه دولت نیستن به فکر ملت" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

صدای هر کارگر مرگ بر ستمگر"
شعار آغازین کارگران گروه ملی فولاد اهواز در هجدهمین روز اعتراضات مقابل ساختمان استانداری خوزستان

فریاد " دولت مافیا پیوندتان مبارک" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز با شعار" ما کارگران فولاد علیه ظلم و بیداد میجنگیم میجنگیم"


فریاد "ما کارگران آهنیم  ریشه ظلمو میکنیم" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

فریاد " صدای هر کارگر  مرگ بر ستمگر" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

فریاد استمداد طلبی کریم سیاحی از کارگران معترض گروه ملی صنعتی فولاد ایران:
یا ایها الناس، یاری دهنده ای نیست ما را یاری بده، ما بر حقیم. کسی نیست صدای ما را بشنود، این مسئولین نه گوشی دارند نه عقلی نه چشمی، شما به داد ما برسید.

فریاد " حسین حسین شعارشون دزدیها افتخارشون" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

فریاد " گروه ملی ما هستیم تا آخرش میایستیم" در هجدهمین روز اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد و چهاردهمین روز تجمع در مقابل مراکز دولتی  و خیابانهای شهر اهواز

دوشنبه  ٥ آذر ٩٧
٢٦ نوامبر٢٠١٨
در شهر شوش
گزارش تصویری از تجمع کارگران در مقابل فرمانداری شهر شوش در بیست و دومین روز اعتصاب
جمع اولیه کارگران نیشکر هفت تپه در بیست و دومین روز اعتصاب
چهاردهمین روز اعتراض متوالی

در مقابل فرمانداری شهر شوش
باشعار"کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد"
با شعار " فولاد  هفت تپه  اتحاد اتحاد
با شعار " نه رستمی  نه بیگی  شرکت بشه دولتی"

سیل خروشان کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانهای شهر شوش در بیست و دومین روز اعتصاب
موزیک ویدیو هفت هزار تپه کاری از شکیب مصدق خواننده معترض افغانستان در همبستگی با کارگران ایران
شکیب مصدق در توضیح آهنگ جدید خود مینویسد:
کارگر بودم در طفولیت و خیابانهای ایران هنوز از سنگینی بار شانه های کوچک ام ترک دارند، کارگر بودم در نوجوانی و جوانی که جاده های خاکی شهرهای مختلف افغانستان هنوز گرد خسته گی هایم را بر چهره دارند، کارگرم و خیابانهای سنگ کاری شده آلمان صدایم را در حاشیه هایش می بلعد تا منعکس نشود، کارگرم چون سنگینی حجم فقر و گرسنه گی و بقای جهان بر دوش کارگران است و بس،
خواننده و آهنگساز:شکیب مصدق
شاعر:کامیار فکور
اتحادیه آزاد کارگران ایران


یکشنبه  ٤ آذر ٩٧
هفت روز از بازداشت اسماعیل بخشی  و سپیده قلیان گذشت.
اسماعیل بخشی و سپیده قلیان باید به فوریت آزاد شوند.
 کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند آزادی اسماعیل بخشی پیش شرط هر توافقی در مورد تمامی خواستهایی است که برای تحقق  آنها دست به اعتصاب زده اند .
  دوشادوش کارگران شرکت نیشکر هفت تپه خواهان آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان شویم.

بیست و یکمین روز اعتصاب
 کارگران نیشکر هفت تپه و سیزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش
حرکت به سمت فرمانداری شهر شوش

سیل خروشان کارگران نیشکر هفت تپه در خیابانهای شهر شوش در بیست و یکمین روز اعتصاب و سیزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش با شعار "کارگر زندانی آزاد باید گردد"
یست و یکمین روز اعتصاب
 کارگران نیشکر هفت تپه و سیزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش با شعار "کارگر زندانی آزاد باید گردد"
حرکت به سمت فرمانداری شهر شوش

بیست و یکمین روز اعتصاب
کارگران نیشکر هفت تپه و سیزدهمین روز اعتراض متوالی در شهر شوش با شعار "فولاد  هفت تپه پیوندتان مبارک"
حرکت به سمت فرمانداری شهر شوش
اتحادیه آزاد کارگران ایران

مامورین یگان ویژه مستقر در باغ فرمانداری اهواز در حال آماده سازی برای سرکوب احتمالی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با جلب توجه مردم اهواز و افکار عمومی در سراسر کشور نسبت به سرکوب احتمالی اعتراضات بر حق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، هر گونه تحرک و اقدام احتمالی برای تعرض به آنان را قویا محکوم میکند و بدینوسیله خواهان تحقق فوری خواستهای آنها می باشد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران - ششم آذر ٩٧


بیانیه اعلام حمایت اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور از کارگران نیشکر هفت تپه
ما اعضای اتحادیه هماهنگ کننده رانندگان سراسر کشور بدینوسیله حمایت و پشتیبانی خودرا از کارگران غیور نیشکر هفته تپه اعلام میکنیم آنها که با اعتراض و استمرار تجمعاتشان خواسته های بر حقشان را بیان کردند.

امضاکنندگان این بیانیه:

1- انجمن صنف تاکسیرانان مازنداران
2- انجمن صنف اتوبوسرانی قم
3- کانون صنف رانندگان کامیونداران کمپرسی یزد
4- کانون رانندگان و کامیونداران بندرعباس
5- اتحادیه حمل و نقل ترانزیت ایران ترکیه
6- جمعی از رانندگان ترانزیت ایران ایتالیا
7- حمل و نقل شهری تهران و حومه
8- سندیکای رانندگان استیجاری شهر تبریز
9- انجمن رانندگان استیجاری شرکت گاز
10- جمعی از وکلای تهران و کرج
11- واحد آتشنشانی قزوین
12- رانندگان ماشین آلات سنگین معدن اراک
13- انجمن حمایت از رانندگان یاسوج
14- واحد آتشنشانی شوش و حومه
15- کانون صنف آموزشگاههای رانندگی کشور
16- اتحادیه ماشین آلات کشاورزی شیراز

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه متحد و مصمم بیستمین روز اعتصاب و دوازدهمین روز اعتراضات خیابانی را پشت سر گذاشتند
علیرغم تلاشهای بی وقفه عوامل کارفرما و مسئولین شهر شوش برای پایان دادن به اعتصاب و اعتراضات  خیابانی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، آنان امروز برای دوازهمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش زدند و با سر دادن شعار “نه رستمی نه بیگی  شرکت بشه دولتی”  ، “کارگر میمیرد ذلت نمیذیرد” بطور یکپارچه ای خواهان خلع مالکیت از مالک کنونی شرکت و تحقق دیگر خواستهایشان شدند.
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، در پی این تجمع در مقابل فرمانداری، هیچیک از مسئواین این نهاد حاضر به پاسخگوئی به کارگران نشدند و آنان پس از ساعتی، تجمع اعتراضی خود را به سطح شهر کشانده و با شعار “کارگر زندانی آزاد باید گردد” ، “از هفت تپه تا تهران زحمتکشان در زندان” و  “بازاری با غیرت حمایت حمایت” بصورت راهپیمایی اعتراض خود را در حالی که بسیاری از بازاریان نیز مغازه های خود را بسته و به آنان  پیوستند در سطح شهر ادامه دادند.
راهپیمائی و تجمعات روزانه کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی با بی توجهی مسئولین استان برای رسیدگی به خواستهای آنان مواجه است که با واریز حقوق مرداد ماه کارگران به حسابهایشان در بانک ملی شعبه هفت تپه، این بانک با مسدود سازی حسابهای کارگران، اقدام به کسر یکجای اقساط معوقه وامهای آنان کرده است و به این ترتیب این مبلغ ناچیز نیز بدست کارگران نرسیده است.
بنا بر بر آخرین گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از شرکت نیشکر هفت تپه، تلاش بی وقفه ای از سوی نهادهای امنیتی، فرمانداری شوش و دیگر نهادهای دولتی و  عوامل کارفرما برای شکستن اعتصاب کارگران در جریان است، بطوریکه که مدیریت کارخانه ابلاغیه ای را خطاب به سرپرستان همه قسمتهای شرکت زده و از آنان خواسته است بر سر کار خود حاضر شوند. در این ابلاغیه اعلام شده است سرپرستان قسمتها در صورت عدم تمکین، از سرپرستی خلع خواهند شد. همچنین شبکه های استانی صدا و سیما در استان خوزستان نیز در همسوئی با کارفرما  و با هدف کمک به شکستن اعتصاب، دیشب در تمام بخشهای خبریش، از بازگشت کارگران در روز شنبه (امروز) بر سر کارهایشان خبر دادند.
اما با همه این تلاشها برای وادار کردن کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به شکستن اعتصاب، آنان امروز نیز اعتصاب را ادامه و دست به تجمع و راهپیمائی در سطح شهر شوش زدند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – سوم آذر ماه ١٣٩٧


از پیام های کارگران هفت تپه در گروه اتحاد کارگران هفت تپه
مذاکره و توافق بدون آزادی بخشی، معامله بر سرِ جان اوست!
◾️ روز جمعه امام جمعۀ شوش رو به کارگران سندیکایشان را «کمونیستی» خطاب کرد؛ همان حرفی که نه فقط پوری حسینی-رئیس سازمان منحوس خصوصی‌سازی و قصاب هپکوها و هفت‌تپه‌ها- بلکه انواع و اقسام رسانه‌های امنیتی‌کار از قماش فارس و کیهان و رسالت و غیره در چند روز گذشته عیناً علیه کارگران هفت‌تپه تفت داده‌اند.

◾️ مضحک است که می‌خواهند کارگران را از لولوی کمونیسم بترسانند، در حالی که خودشان با وعدۀ بهشت، ترسناکترین جهنمِ روی زمین را برای کارگران ساخته‌اند: سرمایه‌داری اسلامی! کارگر هفت‌تپه دیگر می‌داند که نمایندگانی از قماش سیدراضی نوری در آن مجلسی که برای هر دقیقه جلسه‌اش ٣٠٠ میلیون تومان هزینه از اموال عمومی صرف می‌شود طرف چه کسانی ایستاده‌اند. می‌بیند که قوۀ قضائیه در بریدن حکم زندان و شلاق کارگران آق دره و هپکو خیلی سریع عمل می‌کند، اما وقتی نوبت به جلب اسدبیگی‌ها با میلیون‌ها دلار اختلاس می‌رسد هزار راه فرار برایش باز می‌گذارد. خوب می‌داند اطلاعات و پلیسی که بارها  کارگران گرسنه را زیر بازجویی و زندان و باتوم و شکستگی استخوان‌هایشان بُرده اجیرِ کیست! تکلیف عمامه به سرهایی هم که در عمرشان یک روز کارگری نکرده‌اند و این روزها مثل مگس دور و بر اعتراضات هفت‌تپه می‌پلکند روشن است.

◾️ اما این همه هیاهو و ترس به خاطر چیست؟ به خاطر این سؤال سادۀ کارگران که چرا خاندان اسدبیگی یا رستمی یا هر سرمایه‌دار دیگری باید بتواند سرنوشت ٦ هزار کارگر و خانواده‌شان را با یک امضا تغییر بدهد، اما کارگرانی که حرفه‌شان را مثل کف دست می‌شناسند، نتوانند سرنوشت‌ شرکت را  تعیین کنند؟  اگر خواستِ پس گرفتن شرکتی که نسل‌های متوالی کارگران برایش عرق ریخته‌اند یک خواست «کمونیستی» است؛ اگر خواست انتخابات آزاد و انتخاب نمایندۀ واقعی به جای شورای اسلامی فاسد و ضدکارگر، «کمونیستی» است؛ اگر خواستِ نظارت کارگران بر رستمی‌ها و اسدبیگی‌ها و مدیران و رو کردن حقوق نجومی و اختلاس مالی و ریخت و پاش‌هایشان اقدامی «کمونیستی» است؛ پس کارگران نیستند که باید هراسی از آن داشته باشند! اما این روزها چسباندن صفت «کمونیست» صرفاً با این توطئه است که مطالبات اصلی در ذهن کارگران کمرنگ یا فراموش شود تا اعتصاب بی‌هیچ دستاوردی بشکند.

ضرورت عزل و جایگزینی سازشکاران
◾️ واقعیت آنست که اعتراضات هفت‌تپه و فولاد چنان رعشه‌ای بر سرتاپای سرمایه‌داران- فارغ از این یا آن جناح- انداخت که بعد از آنکه جرأت نکردند «یگانِ ضدکارگر» را به جان‌شان بیاندازند، به فکر سرکوب نرم و سربریدن با پنبه برآمدند؛ یعنی بعد از زندانی کردن جسورترین کارگران و زدن اتهامات امنیتی، در عوض نماینده‌های ضعیف و سازشکار مجمع را تقویت کردند، به آنان تریبون دادند، جلسه پشت جلسه گذاشتند و از قرار معلوم می‌خواهند پایشان را به تهران باز کنند. دیگر این روزها بر کسی پوشیده نیست که چند تن از این نمایندگان عملاً رو در روی کارگران ایستاده‌اند و اعتصاب‌شکنی می‌کنند.

◾️ اگر تا دیروز خیانتکاران قدیمی از اسدبیگی و رستمی و افشار رشوه می‌گرفتند، این جدیدی‌ها مستقیماً از فرماندار و مقامات بالایی پاداش‌ خیانت‌شان را می‌گیرند. خیانت کثیف علیه هزاران کارگر و زن‌ها و بچه‌هایی کل  ٢٠ روز تمام با دست و شکم خالی مقاومت کردند.

◾️ از روز اول شکل‌گیری مجمع نمایندگان، قول و قرار بر این بود که هر زمان کارگران اراده کنند و از نمایندگان راضی نباشند باید بتوانند آنان را عزل و جایگزین کنند. این همان حرفی بود که اسماعیل بخشی هم پیش‌بینی و به گوش کارگران خوانده بود. بنابراین نباید واهمه‌ای داشت تا آن نماینده‌هایی را که به محض چرب شدن یا تهدید پا پس کشیده‌اند و حتی به دیگران اتهامات امنیتی می‌زنند و اعتصاب‌شکنی می‌کنند با اسم و رسم افشا و به فوریت عزل و جایگزین کرد.

◾️ کارگران بهتر از هرکس می‌دانند که این اعتصاب را نمایندگان راه نیانداختند که حالا هم بتوانند چند نفر محدود از آن بالا بر سرش معامله کنند، وگرنه باید با دستگیری‌شان غائلۀ اعتصاب می‌خوابید. این ارادۀ چند هزار کارگر بود که اعتصاب را تداوم داد.

شکست اعتصاب بدون تحقق خواست اصلی، توطئه‌ای برای قربانی کردن نه فقط مبارزۀ بیست روزۀ آبان و آذر بلکه سه سال مبارزۀ پیاپی است. پیروزی اعتصاب بدون تحقق این بندها ناممکن است:

 آزادی فوری اسماعیل بخشی و توقف پرونده‌سازی برای او
عزل نمایندگان سازشکار و جایگزینی‌شان
حفظ مجمع نمایندگان و نقش نظارتی آن بر امور کارخانه
ادامۀ اعتصاب تا بازگشت به دولت (با قید نظارت نمایندگان کارگری بر مدیران دولتی)

انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه: نیروهای یگان ویژه استان لرستان باید فورا از شوش خارج شوند
چهارشنبه, ٣٠ام آبان, ١٣٩٧    

اشتراک گذاری
بر اساس اخبار منتشره، بدنبال انتشار خبر دروغین آزادی چهار نماینده بازداشتی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و فعال مدنی سپیده قلیان، نیروهای یگان ویژه استان لرستان وارد شهر شوش شده و در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی این شهر مستقر شده اند.
به دنبال شکستی که مبارزات کارگران هفت تپه و اعتراضات و تظاهراتهای خیابانی آنان که علی رغم بازداشت ١٩ نفر از نمایندگان کارگران و فعالین اجتماعی و خبرنگار با براه افتادن سیل خروشان حمایتهای داخلی و بین المللی بر سرکوبگران و حامیان چپاولگران تحمیل شده و همچنان این هزینه سنگین که با ادامه مبارزات این کارگران و پا به پای آنها خروشان تر و قدرتمندتر شدن سیل حمایتها، سنگین تر می شود، احتمالا سرکوبگران بر آن شده اند که دست به سرکوب و خشونت بیشتر بزنند. در این شرایط کارگران هفت تپه نیاز به حمایت و پشتیبانیهای وسیعتر و جدی تری دارند. مردم شهرهای خوزستان باید وسیعتر در تجمع کارگران حضور یابند و کارگران، معلمان، دانشجویان و همه مردم تحت فشار گرانی و فقر و بیکاری و… در همه شهرها باید با براه انداختن اعتصابات، تجمعات و اعتراضات سراسری فضا را برای انجام هر نوع سرکوبی ببندند و خواهان خروج نیروهای گارد ویژه استان لرستان از شهر شوش گردند. از نهادهای بین المللی نیز خواسته می شود که ضمن حمایتهای بیشتر از کارگران، بر دولت ایران فشار آورند که از سرکوب کارگران خودداری کند.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
٣٠/٨/١٣٩٧

اتحادیه آزاد کارگران ایران: کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، متحد و مصمم تا دستیابی به مطالباتشان ایستاده اند
بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به اتحادیه آزاد کارگران ایران، آنان امروز نیز همچون روزهای گذشته با سر دادن شعارهای کوبنده در مقابل فرمانداری شوش خواهان آزادی نماینده های خود و تحقق مطالباتشان شدند و در قدردانی از دانشجویان دانشگاه تهران که دیروز با برگزاری تجمع پرشوری از آنان حمایت کرده بودند بارها شعار دانشجوی تهرانی تشکر تشکر را تکرار کردند.
کارگران شرکت نیشکر هفت تپه امروز، ساعات و دقایق بسیار سخت و طاقت فرسائی را پشت سر گذاشتند. از یک سو، برگزاری جلسه ای با شرکت نماینده وزارت کار، نماینده های کارگران و کارفرما و مسئولین شهری در فرمانداری شوش برای رسیدگی به خواستهای کارگران، بویژه آزادی نماینده های زندانی شان، لحظاتی امید و برق شادی را در چشمان آنان نشاند و از سوی دیگر صحبتهای نماینده وزارت کار در میان کارگران مبنی بر پرداخت یکماه حقوق معوقه و دادن گزارش به تهران آنهم پس از ١٧ روز اعتصاب و نه روز تجمعات اعتراضی متوالی، وجود  آنان را  آکنده از خشم  کرد.
کارگران با شنیدن خبر تبدیل قرار بازداشت به کفالت و آزادی نماینده ها، برای گذاشتن فیش حقوقی از همدیگر سبقت گرفتند و ساعتها در مقابل دادگستری شوش چشم انتظار به آغوش کشیدن یاران در بندشان ماندند. اما نهایتا به آنان اعلام شد نماینده ها آزاد نخواهند شد.
کارگران هنوز از شوک این خبر بیرون نیامده بودند که خبر ورود یگانهای ویژه استان لرستان به شهر شوش و استقرار آنها در مرکز ستاد فرماندهی این شهر، در میانشان پیچید.
کسانیکه چنین رذیلانه، زندگی و هستی و احساسات و عواطف هزاران کارگر و خانواده هایشان را به بازی میگیرند ستمگرانی هستند که باید به فوریت پای میز محاکمه کشانده شوند.
بنا بر آخرین خبرهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران از شرکت نیشکر هفت تپه، کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت از وضعیتی که امروز گذشت بیش از پیش به خشم آمده و اعلام کرده اند در صفی متحد و یکپارچه، اعتراضات خیابانی خود را تا آزادی نماینده هایشان و تحقق عملی پرداخت حقوقهای معوقه و خلع ید از مالک کنونی  ادامه خواهند داد.
از سوی دیگر بنا بر خبرهای دیگری که از شهر شوش و اهواز به اتحادیه آزاد کارگران ایران رسیده است فضای حمایتهای مردمی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و شرکت نیشکر هفت تپه در این شهرها بشدت در حال گسترش است و بسیاری از کارگران دیگر شرکتها و بازاریان و لایه یه های مختلف مردم اعلام کرده اند به اعتراضات کارگران این دو مجتمع تولیدی و صنعتی خواهند پیوست.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٣٠ آبانماه ١٣٩٧

صدور  یکسال حکم حبس تعزیری علیه خلیل کریمی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران را قویا محکوم میکنیم!
روز ٢٦ آبانماه شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج با احضار خلیل کریمی از اعضای هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران حکم یکسال حبس تعزیزی را به ایشان ابلاغ کرد.
بر اساس این حکم که دادگاه از تحویل آن به خلیل کریمی خودداری کرده است ایشان به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی با مصادیق شرکت در مراسم روز جهانی کارگر و کمپین رامین حسین پناهی به یکسال حبس تعزیری محکوم شده است که قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر می باشد.
خلیل کریمی یک کارگر ساختمانی و عضو هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران است که در دادگاه از شرکت خود در مراسم روز جهانی کارگر و از حقوق  کارگران برای برخورداری از حق اعتراض و تشکل با قاطعیت دفاع کرده است.
محکومیت خلیل کریمی به یکسال حبس تعزیزی در شرایطی است که اعتراضات کارگری در سراسر کشور با عمق و دامنه هر چه بیشتری در حال گسترش است و حکومتگران در برابر بدیهی ترین مطالبات کارگران، از حق دریافت بموقع دستمزدها تا  افزایش آن و امنیت شغلی و دهها مطالبه انباشته ی دیگر، پاسخی جز بکارگیری ابزار سرکوب و دادگاه و زندان ندارد.
شرکت در مراسم اول ماه مه روز جهانی کارگر در این مملکت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی است، اعتراض به عدم پرداخت ماهها دستمزد زیر خط فقر تبلیغ علیه نظام است، ایجاد تشکل از سوی کارگران برای دفاع از حقوق انسانی شان اقدام علیه امنیت ملی کشور است و خلاصه هر نوع حرکت و اقدام کارگران برای برخورداری از حق شان یا تبلیغ علیه نظام است یا اقدام علیه امنیت ملی، یا بر هم زدن نظم عمومی.
این چه نظم و نظامی است که کارگران و خانواده هایشان باید در فقر بی پایانی فرو روند، دستمزدهایشان زیر خط فقر باشد و همین دستمزد را ماهها نپردازند و به محض اعتراض  به زندان افکنده شوند، از استیصال و درماندگی برای گذران زندگی  خود را حلق آویز کنند، دست به کلیه فروشی بزنند، از فقر و نداری کودکانشان را از تحصیل محروم و آنان را در بدترین و فجیع ترین شرایط ممکن به دستفروشی بر سر چهار راهها، جمع آوری زباله و یا کار در کارگاهها بفرستند و ….،
خلیل کریمی همچون دیگر کارگران و معلمان و همه انسانهای معترض در این جامعه، تنها جرمی که مرتکب شده است به خطر انداختن منافع  کسانی بوده است  که نظم و امنیت خود برای دزدیها و غارتگریشهایان را نظم و امنیت کشور مینامند.
محکومیت خلیل و بازداشتها و محاکمه هایی  که علیه کارگران و معلمان و دانشجویان حق طلب، بطور روزانه ای در جای جای کشور جاریست چیزی جز بیان آشکار ناتوانی حکومتگران در برابر حق خواهی ما مردم ایران نیست.
ما کارگران از اهواز تا شوش و اراک و تا سنندج و تهران و در جای جای کشور برای  بدست آوردن حقوق پایمال شده خود محکم و استوار ایستاده ایم و از محکومیت و زندان باکی نداریم.
اگر تاکنون این بازداشتها ذره ای ما کارگران را وادار به عقب نشینی از خواستها و مبارزاتمان کرده است میتوانید دلخوش دارید که با محکومیت خلیل و بازداشت گروهی کارگران هفت تپه و معلمان در شهرهای مختلف کشور، چنین خواهد شد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – اول آذر ماه ١٣٩٧
 

کارگران ، زحمت کشان ،رنجبران ایران

با توجه به پیگیر‌ها و طبق آخرین اخبار، متاسفانه خبرها حاکی از سرکوب و زندانی کردن چندی از فعالین صنفی سندیکای شرکت هفت تپه در پانزدهمین روز اعتصابات مسالمت امیز و بر حق کارگران نسبت به مطالبات معوقه چندین ماهه خود بوده اند، هستیم .

سفره کارگران این بخش از کارگران ایران به مانند تولید کنندگانی که چرخه های اقتصاد و شکوفایی ایران عزیزمان را در دست دارند روز به روز خالی و خالی تر میشود و متاسفانه به جای پیگری مطالبات بر حق و قانونیشان شاهد دستگیری و سرکوب این بخش از کارگران هستیم.
همچنان که میدانید طبق بند ٣ اساسنامه تمامی انجنمها و سندیکاها که توسط خود وزارت کار تدوین شده و حفاظت از حقوق هم صنفی ها از ارکان اصلی فعالیت و وظایف فعالین کارگری شمرده میشود اما میبینیم هنگام عملی کردن این تئوری های قانونی باسرکوب و زندانی مواجه می شویم و کارگران رنج دیده هفت تپه نمونه بارز این اعمال هستند.
سندیکای هفت تپه بیشتر از هر دوره ایی برجسته ترین اعتراضات به حق خود را داشته است و به هر نوع فداکاری و همراهی و اعتراض برای به دست آوردن مطالبات خود دست زده اند .

از این رو ما کارگران ساختمانی انجمنهای مندرجه زیر، تحمیل فقر و گرسنگی به کارگران شرکت نیشکر هفت تپه را و امنیتی کردن مطالبه گری کارگری را قویا محکوم میکنیم و خواهان رسیدگی فوری و بی چون و چرا به خواستهای آنان هستیم و اعلام حمایت خود را از کارگران هفت تپه اعلام می داریم .

١: انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان و سرواباد
٢: انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز
٣: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره
٤: انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
٥:انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکاران کرمامشاه
٦:انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نظرآباد
٧: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
٨: انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه
٩: انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود
١٠: کانون کارگران ساختمانی استان کردستان
١١: انجمن صنفی کارگران ساختمانی روانسر
١٢: انجمن صنفی کارگران ساختمانی هرسین
١٣:کانون انجمن های کارگری (حرف)کرمانشاه
١٤-انجمن کارگران ساختمانی کرمانشاه
١٥:انجمن صنفی کارگری اسلام آباد غرب
١٦: انجمن صنفی کارگری ساختمانی پاوه
١٧: انجمن صنفی کارگری شهرستان روانسر
١٨: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان
١٩: انجمن صنفی کارگری ساختمانی جوانرود
٢٠: انجمن صنفی کارگری ساختمانی سرپل ذهاب
٢١: انجمن صنفی کارگری ساختمانی قصرشیرین
٢٢: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری..وحسن اباد فشافویه
٢٣: انجمن صنفی کارگری ساختمانی سنقرکلیایی
٢٤: انجمن صنفی کارگری ساختمانی کنگاور
٢٥: انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه
٢٦:انجمن کارگری ساختمانی هرسین
٢٧: انجمن کارگری ساختمانی صحنه
٢٨: انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان
٢٩: کانون کارگران ساختمانی خوزستان
٣٠: انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت

٢٩ آبانماه ١٣٩٧

پیام همبستگی اتحادیه کارگری یونیفور کانادا با بیش از ٣٠٠ هزار عضو
به: آکسیون ٢٤ نوامبر ایرانیان در ونکوور در حمایت از جنبش کارگری ایران
موضوع : مبارزه کارگران شرکت هفت تپه در استان خوزستان، ایران
دوستان!
اتحادیه یونیفور، به مثابه اتحادیه ای که از همه کارگران و حقوق آنها، و مبارزه برای برابری و عدالت اجتماعی جهت تغییرات مترقی و برای یک زندگی بهتر در کانادا و خارج از کانادا مبارزه میکند، از اعتصابیون نیشکر هفت تپه و همچنین مطالبه آنها از دولت ایران جهت احترام به حقوق کارگری، پایان بخشیدن به خشونت و سرکوب فعالین اتحادیه ای و خواست آزادی فعالین کارگری که در ١٨ نوامبر ٢٠١٨ به حبس کشیده شدند، حمایت مینماید.
همگی ما از افزایش حملات به مدافعین حقوق بشر و فعالین کارگری، که برای تحقق حقوق کارگران و عدالت اجتماعی در بسیاری از کشورها مبارزه می کنند، آگاه هستیم، بخصوص از حملات بی وقفه به فعالین کارگری اتحادیه ای ایران و شرایط تهدید آمیز تحمیلی بر آنها از سوی رژیمی که حقوق بشر و حقوق کارگری در ایران را کاملا نادیده میگیرد.

رژیم ایران باید حمله به فعالین و کارگرانی که برای آزادی و برابری مبارزه می کنند را متوقف سازد. برخورداری از شرایط کاری شایسته، آزادی تشکل و مذاکره جمعی منصفانه و حق اعتصاب بدون هیچگونه  ارعاب، تهدید و خشونتی، حق کارگران است.
یونیفور، به مثابه بزرگترین اتحادیه کارگری کانادا، از دولت ایران میخواهد که به قوانین بین المللی کارگری احترام گذاشته، حمله به فعالین کارگری را متوقف کرده و زندانیان سیاسی ای را که در حمایت از کارگران و خانواده های آنها به حبس کشیده شده اند را آزاد نماید.
ما به بسیاری از اتحادیه های بین المللی مانند IndustriAll  ، UNI ، ITF و بسیاری دیگر پیوسته، تهدید سبعانه فعالین کارگری ایران را محکوم نموده، و با جنبش کارگری ایران اعلام همبستگی مینماییم.
درهمبستگی
محمد السعدی
دبیر بخش بین المللی و کمک های عدالت اجتماعی  – یونیفور
کپی به Scott Doherty
پرونده شماره ٣٤٣
٢٢ نوامبر ٢٠١٨
ترجمه: کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور (کانادا)
—————————————
توجه: این پیام به دنبال پیگیری و درخواست احسان ثابت عضو این اتحادیه و از فعالین ” کارزار دفاع از جنبش انقلابی مردم ایران – ونکوور” صادر شده است .
گزارش
بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در خصوص برگزاری موفقیت‌آمیز تحصن سراسری فرهنگیان در آبان ٩٧
دانش‌آموزان عزیز
معلمین آگاه
و مردم شریف ایران
تحصن سراسری آبان‌ماه نشان داد که معلمان ایران برای تغییر وضعیت موجود مصمم هستند. وضعیت معیشت و زندگی معلمان مانند اکثریت مردم ایران چنان مورد هجمه قرار گرفته است که تهدید و زندان هم نمی‌تواند معلمان را از مطالبه‌گری منصرف کند.
پایان تحصن اگر چه با دستگیری و احضار گسترده معلمان و فعالان صنفی همراه بود اما بعد از تحصن نیز تهدیدات و احضارها تاکنون متوقف نشده و هر روز خبری از گوشه‌ای از ایران، مبنی بر یورش نهادهای امنیتی به منزل یک فعال صنفی جهت تفتیش منزل و ضبط گوشی موبایل و کامپیوتر صورت می‌گیرد و روزانه فعالان صنفی به حراست ادارات، دفاتر خبری اطلاعات و اطلاعات سپاه در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها احضار می‌شوند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم نمودن روند احضار، بازداشت و پرونده‌سازی فعالان صنفی قویاً تاکید می‌کند این مانورهای پوشالی نمی‌تواند بر اراده ما معلمان تاثیر منفی بگذارد و ما متحد و یکصدا “تا آخر ایستاده‌ایم” و از ” تهدید و زندان هراسی نداریم”.
از نظر ما یگانه راه خروج از شرایط فعلی، تن دادن به مطالبات بر حق معلمان است. ما خواستار آزادی تمام معلمان بازداشتی بدون پیش شرط هستیم.
محمدرضا رمضان‌زاده، حسین‌رمضان‌پور، علی‌ فروتن ، علی کروشات، پیروز نامی، محمدعلی زحمتکش، امید شاه‌محمدی و … باید فوراً آزاد شوند.
همانطور که در گزارش‌های روزهای تحصن انعکاس یافت شورای هماهنگی کوشید با ارائه عکس و خبر در جریان تحصن تصویری واقعی از تحصن و مطالبات ارائه نماید اما با توجه به تلاش حراست‌ها و برخی مدیران مدرسه برای سرکوب تحصن، متاسفانه گزارش ما از تحصن کامل نبود و عکس‌های تعداد زیادی از مدارس در کانال شورا منعکس نشده است در برخی مدارس متحصنین عکس نگرفته‌اند و در برخی موارد عکس برای کانال شورا ارسال نشده است. پس آمار واقعی شرکت‌کنندگان در تحصن خیلی بیشتر از آنی است که اعلام شد بعنوان نمونه در تهران چندین مدرسه بعد از تحصن عکس‌هایی برای شورا ارسال نمودند و بررسی میدانی ما نشان می‌دهد که تحصن در تهران، سنندج، قروه، همدان، زنجان و … بیشتر از چیزی است که اعلام شده است.
این همه استقبال از تحصن در حالی رخ می‌دهد که دستگاه سرکوب تمام توان و نیروی خود اعم از نهادهای امنیتی، حراست‌ها، برخی مدیران و معاونان و معلمان مطیع و ناآگاه را در خدمت گرفت تا تحصن سراسری و فراگیر نگردد اما پیام تحصن چنان رسا بود که حمایت‌های اجتماعی را در پی داشت و مطالبات معلمان بعنوان مطالبات اکثریت جامعه در کوی و میدان بر سر زبان‌ها افتاد و در پیام‌های همبستگی کارگران و دانشجویان منعکس گردید. ما این موفقیت را حاصل حرکت متحد و آگاهانه بدنه پیشرو جنبش معلمان می‌دانیم و از تمام حمایت‌های مردمی تشکر می‌کنیم و به همکاران خود در سراسر ایران فراخوان می‌دهیم با عضویت در تشکل موجود در منطقه خود و با ایجاد تشکل صنفی در مناطقی که تشکل فعال وجود ندارد دست به سازمان یابی بزنند.
در همین راستا می‌توان از ظرفیت شورای معلمان/دبیران در مدارس سراسر کشور در کلیه مقاطع برای متشکل شدن استفاده نمود و این می‌تواند اولین گام برای اداره مدرسه و پیگیری مطالبات از طریق جمعی و شورایی باشد. هر واحد آموزشگاه بایستی یک واحد صنفی و آموزشی باشد و هر معلم باید رسانه آگاهی بخش باشد. این مهم امکان‌پذیر است و معلمان قادرند در مسیر تحقق آموزش و پرورشِ پویا، مشارکتی و دموکراتیک گام‌های مثبت بردارند.
مساله دیگر نحوه واکنش مسئولان به تحصن بود اگر چه وزیر و تیم همراهش و سایر نهادها در قبال تحصن مهر خود را به ندیدن و نشنیدن زدند اما صدای معلمان در تحصن آبان، وزیر را وادار به واکنش نمود اما وی به جای پاسخ به مطالبات با نعل وارونه زدن ” تحصن را اجحاف در حق دانش آموزان دانست”.
اگر چه این نوع لفاظی‌ها از وزیر و رسانه‌های همسو با وی در راستای حفظ وضعیت موجود چیز جدیدی نیست اما واقعیت این است که مردم دیگر آگاه شده‌اند و فریب این حرف‌های عوام فریبانه را نمی‌خورند.
امروز به درستی دانش آموزان و والدینشان به خوبی می‌دانند که کلاس‌های ٤٠ نفره بدون امکانات حداقلی، پول گرفتن از دانش‌آموزان، پایین بودن کیفیت آموزشی، فقدان فضای شاد در مدارس، وجود قوانین خشک در مورد پوشش دانش‌آموزان بخصوص دختران، مدارس نا ایمن و در حال ریزش و دستگیری معلمان و … مصداق بارز اجحاف در حق دانش‌آموزان و سرکوب آنان است که این همه محصول سیاست‌ها و برنامه‌هایی است که توسط وزارتخانه و نهادهای مدعی فرهنگی تئوریزه و اجرا می‌گردند و یگانه فرصت کودکی، دانش‌آموزان را به تاراج می‌برند.
از نظر ما مسئولان در پس چنین اظهارنظرهای بی‌شرمانه می‌کوشند با فرافکنی، انگشت اتهام خود را به سمت معلمان معترض و آگاه نشانه روند و نقش خود در وضعیت بحرانی فعلی را پنهان نمایند.
شورای هماهنگی ضمن اعتراض به انفعال وزیر در قبال مطالبات و اتخاذ مواضع خصمانه علیه معلمان به وی و سایر نهادها و مدیران مسئول توصیه می‌کند از فرافکنی و پنهان نمودن ناکارآمدی خود پشت حقوق دانش‌آموز دست برداشته تن به خواسته‌های بر حق صنفی و آموزشی بدهند. مجریان پولی‌سازی و کالایی‌سازی آموزش عمومی، چگونه می‌توانند فرهنگیان مدافع حق تحصیل رایگان، کیفی و عادلانه برای همه را به اجحاف در حق دانش‌آموزان متهم نمایند؟ چه کسی این دروغ را باور می‌کند؟
بی‌شک کار به دستان و مسئولان اگر می‌خواهند اعتراضات در مقطع کنونی متوقف گردد باید تمام معلمان دربند را آزاد کنند و آموزش و پرورش فورا طرح ضد معلمی معلم تمام وقت را متوقف نماید و سهم آموزش و پرورش از بودجه به میزانی افزایش یابد که:
١. برای افزایش حقوق معلمان به بالای خط فقر، اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری و همسان سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته و شاغل، اعتبار لازم پیش بینی و منابع شفاف آن مشخص گردد.
٢.تامین اعتبار لازم برای بهبود و بهسازی وضعیت آموزشی و برخورداری همه از یک آموزش با کیفیت، رایگان و عادلانه محقق گردد.
مسئولان نباید فراموش کنند که تاکنون ما به والدین دانش‌آموزان جهت همیاری و کمک به پیگیری مطالبات صنفی و آموزشی بخصوص در این روزها، که بودجه در حال تدوین است فراخوان نداده‌ایم و اگر بنا باشد هر خواسته ما با ضرب و شتم و احضار و زندان همراه باشد. شورای هماهنگی چاره‌ای ندارد جز اینکه از مردم بخواهد آنان پیگیر حقوق آموزشی کودکان خود باشند.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران
بین المللی
بخش بین المللی داوود رفاهی
١ــ فرانسه - اشغال بزرگراه‌ها در اعتراض به افزایش قیمت سوخت
هزاران نفر از معترضان به افزایش قیمت سوخت خودرو روز شنبه ١٧ نوامبر بزرگراه‌های فرانسه را مسدود کردند.
از نخستین ساعت‌های بامداد شنبه تا کنون نزدیک به ٥٠ هزار معترض در هزار نقطه تجمع کرده‌اند و از عبور و مرور خودروها جلوگیری می‌کنند.
این افراد که به "جلیقه زردها" معروفند بویژه در ورودی بزگراه‌‌ها، عوارضی‌ها و میادین اصلی حضور دارند. از جمله مهمترین محورهایی که عبور و مرور در آن مختل شده بزرگراه پاریس-بروکسل است.
همچنین تا کنون یکی از این معترضان در اثر برخورد با یک خودرو جان خود را از دست داده است.
به گفته پلیس فرانسه پس از آنکه معترضان جلوی این خودرو را می‌گیرند و به روی آن می‌کوبند، راننده دچار "وحشت ناگهانی" می‌شود و به صورت غیرعمدی پای خود را بر روی پدال گاز فشار می‌دهد و خودرو به جمعیت برخورد می‌کند.
این فرد که قصد داشته دختر خردسال خود را به پزشک برساند دستگیر شده و تحت بازداشت است.
برگزارکنندگان انتظار دارند هزار و ٥٠٠ نقطه از محورهای مواصلاتی فرانسه توسط معترضان اشغال شود.
بر اساس مصوبه جدید دولت فرانسه از ابتدای سال آینده میلادی مالیات بر هر لیتر گازوییل ٦.٥ و هر لیتر بنزین ٢.٩ سنت افزایش خواهد یافت.

٢ـــ لیبی - هشدار عفو بین الملل نسبت به وضعیت پناهجویان در "جهنم" لیبی
سازمان عفو بین الملل  از مقامات لیبیایی و یک کشتی پانامایی با نام نیوین خواست از جان ٧٩ پناهجویی که سرنشین این کشتی هستند در نزدیکی بندر مصراته لیبی مراقبت کنند.
به گفته این نهاد حقوق بشری پناهجویانی که به قصد عبور از مدیترانه و ورود به اروپا قایقشان غرق و کشتی باری نیوین آنها را نجات داده است مجددا نگران جان خود در بنادر لیبی هستند.
به گفته سازمان عفو بین الملل پناهجویان به هیچ قیمتی حاضر نیستند در بنادر لیبی پیاده شوند، چرا که به گفته آنها لیبی جهنم پناهجویان است. از شکنجه و برده داری گفته تا آزار بدنی و جنسی در یکسال اخیر گزارش های متعددی از رفتار غیرانسانی شبه نظامیان لیبی علیه پناهجویان منتشر شده است.
این پناهجویان در هشتم نوامبر گذشته توسط کشتی تجاری نیوین در آب های مدیترانه نجات پیداکردند. آنها در شبانه روز گذشته با نزدیک شدن این کشتی باری به بندر مصراته دست به شورش زده اند و به گفته سازمان عفو بین الملل با توجه به تعداد قابل توجه زنان و کودکان در این کشتی نگرانی پناهجویان کاملا منطقی است.
با مورایف، مسئول بخش شمال آفریقا و خاورمیانه سازمان عفو بین الملل می گوید: " اعتراض این پناهجویان در عرشه کشتی کاملا نشانه شرایط سخت و دشواری است که آنها دست کم یکبار در شهرهای بندری لیبی تجربه کرده اند. از تجاوز و آزار فیزیکی گرفته تا شکنجه و استثمار"
معمولا پناهجویانی که به مقامات لیبی تحویل داده می شوند به مراکز و اردوگاههایی برده می شوند که در آنها کنترل های دولتی بسیار نامحسوس هستند و از پناهجویان سوء استفاده های زیادی می شود. سازمان های حقوق بشری سازمان ملل بارها نسبت به رفتار غیرانسانی با پناهجویان در لیبی هشدارداده اند.

٣ـــ بریتانیا - هزاران معترض در لندن پلهای اصلی شهر را بستند
هزاران نفر از فعالان محیط زیست برای اعتراض به وضعیت تغییرات اقلیمی و سیاست‌های ناکافی برای مقابله با گرمایش زمین، چند پل اصلی لندن، پایتخت بریتانیا را برای مدتی بستند.
معترضان کمی پیش از ظهر روز شنبه ١٧ نوامبر روی پل‌های مرکز لندن تجمع کردند.
معترضان خواهان مداخله فعالانه ‌تر دولت برای مقابله با گرمایش زمین، کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی و همچنین محدود کردن آثار تغییرات اقلیمی هستند.
در روزهای اخیر گروهی با عنوان "شورش بر انقراض" مجموعه‌ای از حرکات اعتراضی را سازماندهی کرده است.
چند روز پیش عده‌ای از معترضان خود را با چسب به نرده‌های خیابان دفتر نخست وزیری بریتانیا چسباندند.
چند روز قبل از آن هم معترضان با زنجیر کردن خود به پیاده‌رو، مسیر وزارت انرژی بریتانیا را بستند.
برآورد می‌شود که ظرف هفته گذشته در مجموع ٥٠ نفر از معترضان محیط‌زیستی بازداشت شده باشند.
پلیس لندن می‌گوید اعتراضات روز شنبه به "اختلال عمده در ترافیک" منجر شده است.
تیانا جاکوت، از فعالان "شورش بر انقراض" گفت آنها به این دلیل به ایجاد اختلال روی آورده‌اند که پیش از این با تومارنویسی، تظاهرات، یا رایزنی با سیاستمداران صدایشان به جایی نرسیده است.
او گفت: "اگر همه چیز به شکل فعلی ادامه پیدا کند ما باید انقراضی بزرگتر از دوران دایناسورها روبرو خواهیم شد."
مجمع بین‌المللی تغییرات اقلیمی (آی ‌پی ‌سی ‌سی) به تازگی در گزارشی نسبت به افزایش شدید دمای زمین هشدار داده و گفته است که باید اقداماتی فوری انجام شود تا دمای زمین بیشتر از یک و نیم درجه سانتیگراد بالاتر نرود.

٤ـــ فرانسه - تداوم اعتراضات به افزایش قیمت سوخت
ده‌ها هزار تن از مردم پاریس روز شنبه ٢٣ نوامبر نیز در اعتراض به افزایش قیمت سوخت و سیاست‌های اقتصادی دولت دست به راهپیمایی می‌زنند.
به گزارش رویترز، این دومین هفته تظاهرات "جلیقه زردها" در پاریس است که به اختلال سراسری در فرانسه منجر شده است.
حدود ٣٠ هزار مامور پلیس برای برقراری امنیت در راهپیمایی پاریس حضور می‌یابند.
دبیرکل اتحادیه پلیس آلترناتیو فرانسه گفت: ما می‌دانیم که راست‌ها و چپ‌های افراطی در راهپیمایی حضور دارند. ما حتی انتظار داریم که گروه‌های تبهکار از حومه پاریس در این راهپیمایی‌ها شرکت کنند.
راهپیمایی‌های مردم پاریس در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیات بر سوخت‌های دیزلی و بنزین از سوی امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه و افزایش قیمت سوخت است. همچنین یکی دیگر از موارد اعتراضی پیشنهاد دولت برای تاکید دولت برای خرید خودروهای سبز یا الکتریکی است.
شنبه گذشته نیز حدود ٣٠٠ هزار تن در راهپیمایی موسوم به "جلیقه زردها" در سراسر فرانسه حضور داشتند.
در پاریس مقام‌ها اجازه تجمع در نزدیکی برج ایفل را داده‌اند اما درخواست برای برگزاری راهپیمایی در "پلاس دلا کنکورد" که نزدیک مجمع ملی و کاخ الیزه است،‌ رد شد. همچنین برج ایفل برای بازدید عموم بسته است.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت