.
جمعه ۳۰ فروردين ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 22:40

پنج تشکل فعالان کارگری: دستگیری اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه مطلب ویژه

اقدامی دیگر در جهت سرکوب و انحلال تشکل های مستقل کارگری است!

طبق گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه «تمامی اعضای مجمع نمایندگان کارگری نیشکر هفت تپه و چند فعال کارگری بازداشت شدند.»

آمار و تعداد همۀ نفرات بازداشت شده به شرح زیراست:

پویا بشمه: خوراک دام - سعید منصوری: نمایندۀ تحقیقات - جلیل احمدی: نماینده کشاورزی - عظیم سرخه: نماینده خدمات پشتیبانی - مهدی داوودی: خدمات پشتیبانی - سعید آلکثیر: حراست - امید آزادی: کارخانه شکر- سید حسن فاضلی: نماینده تجهیزات- سمیر احمدی: تجهیزات - مهندس سلامات نیا: مدیر تجهیزات مکانیکی - عماد کثیر: نماینده زیر بنایی - محمود سعدی: نماینده تجیزات- اسماعیل بخشی: نماینده تجهیزات- سپیده غلیان: خبرنگار - مسلم آرمند: نماینده تجهیزات - مجمد خنیفر: تجهیزات- خالد تمیمی: مدیر ترابری.

این اقدام تبهکارانۀ نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه قضائی حاکم نشان دهندۀ ارادۀ سرمایه داران و دولت حامی آنها برای درهم شکستن تشکل های کارگری مستقل و به زانو درآوردن کارگران در پیکار برای خواست های عادلانۀ اقتصادی و سیاسی شان است. کارگران هفت تپه خواهان پرداخت فوری مزدها و مزایای پرداخت نشده، خواهان لغو خصوصی سازی شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و همچنین خواهان شرکت در ادارۀ این واحد بزرگ صنعتی – کشاورزی هستند. دست گیری نمایندگان کارگران هفت تپه ادامۀ یورش هائی است که حاکمیت طی سال های گذشته در دستگیری و سرکوب فعالان کارگری نیشکر هفت تپه به راه انداخته است. علاوه بر کارفرما و عوامل سرکوبگر حکومتی برخی عناصر راست و رفرمیست در جنبش کارگری نیز این یورش های ضد کارگری را تأیید و با این کار خود را شریک جرم سرکوبگران کرده اند. همان گونه که برخی عناصر دست راستی همگام با کارگزاران دولت و دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اش در تهران کوشیدند و می کوشند با اعلام مجمع عمومی قلابی سندیکای شرکت واحد را به انحلال بکشند. ما دستگیری نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را به شدت محکوم می کنیم و خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنها و آزادی تمام کارگران، معلمان و فعالان کارگری زندانی و بازداشتی هستیم. ما برآنیم که تلاش برای آزادی فعالیت سندیکایی و حزبی، حق ایجاد و فعالیت آزاد سازمان های کارگری برای کارگران مانند هوا، آب، غذا و مسکن است. اگر کارگران نمی خواهند تنها به ابزار منافع و امیال کارفرما تبدیل شوند که هر زمان نخواست به دور اندازند، اگر کارگران می خواهند آزاد باشند و از زندگی مرفهی برای خود و خانواده شان بهره مند گردند لازم است برای دست یابی به حقوق سیاسی و برای ادارۀ کار و ادارۀ جامعه به مبارزه ای پیگیر، آگاهانه و مصممانه روی آورند.

کارگر زندانی ، زندانی سیاسی آزاد باید گردد

زنده و پاینده باد تشکل های مستقل کارگری

شکوفا باد مبارزۀ سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام - جمعی از کارگران محور تهران - کرج

کارگران پروژه های پارس جنوبی - فعالان کارگری شوش و اندیمشک - فعالان کارگری جنوب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

28 آبان 1397          

*************************

   

آگاهی طبقاتی و مبارزات سیاسی کارگران ضامن استقلال تشکل های کارگری است

در هفته های اخیر تلاش های سازمان یافته ای برای تخریب و به انحلال کشاندن سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه از سوی جمعی که مدعی تشکیل مجمع عمومی برای این سندیکا و در واقع مجری منویات کارفرما و دولت بودند صورت گرفت. این حرکت که با اسم دهان پرکن «فراخوان به مجمع عمومی» تدارک دیده شده بود در واقع خنجری بود که از پشت بر سندیکای واحد وارد آمد: سندیکایی که طی سال ها کوشیده است از خواست های بحق کارگران شرکت واحد و از استقلال سندیکا دفاع کند و در حد توانش با مبارزات دیگر کارگران همبستگی خود را نشان دهد. در این مبارزه نمایندگان این سندیکا و اعضای آن زندان های طولانی، شکنجه و ضرب و شتم، اخراج و تهدیدهای فراوانی تحمل کرده اند و لطمات سنگینی بر خانواده های آنان وارد شده است. البته توطئه های ضد کارگری کارفرمایان و دولت و عناصر دست راستی تنها علیه سندیکای شرکت واحد انجام نمی شود. شبیه این حرکات علیه سندیکای هفت تپه، تشکل های مستقل و مبارز معلمان، بازنشستگان و غیره نیز صورت گرفته و می گیرد.

بی تردید، پشتیبانی قاطع از سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه و دفاع از استقلال این سندیکا و محکوم کردن حرکت ضدکارگری به اصطلاح «مجمع عمومی» قلابی وظیفۀ همۀ کارگران و فعالان جنبش کارگری است. اما محکوم کردن این حرکت و حامیان حکومتی و غیرحکومتی آن هر چند لازم است ولی کافی نیست. باید به ریشۀ این گونه حرکات پی برد و به راه هایی دست یافت که امکان دهند با آگاهی، توان و قاطعیت بیشتری با این گونه تشبثات کارفرمایان، دولت و عناصر دست راستی مقابله گردد. هر کارگر آگاهی می داند که منافع اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و فرهنگی کارگران نقطۀ مقابل منافع کارفرمایان و دولت و وابستگان آن ها در این زمینه هاست. تا سرمایه داران قدرت سیاسی را در دست دارند و حاکمند کارگران نمی توانند به منافع و حقوق واقعی خود دست یابند و مستقل و آزاد باشند. همچنین هر کارگر آگاهی می داند که سرمایه داران و دولت و وابستگان آنها و عناصر دست راستی در جنبش کارگری هرگز از تخریب و یا منحرف کردن سازمان های طبقۀ کارگر دست نخواهند کشید. مبارزه از هر دو سو ادامه خواهد داشت! راه دستیابی کارگران به حقوق و منافع اقتصادی و سیاسی خود مبارزه با کارفرمایان و دولت در عرصه های اقتصادی – اجتماعی و بویژه سیاسی است. مبارزۀ سیاسی طبقۀ کارگر به معنی مبارزه با حاکمیت طبقۀ سرمایه دار برای رهایی کارگران از ستم و استثمار سرمایه داران و دولت سرمایه داری است. مبارزۀ سیاسی کارگران با طبقۀ سرمایه دار و دولت سرمایه داری راه استقلال طبقاتی کارگران است که طبیعتاً استقلال تشکل های کارگری و از جمله سندیکا را دربر دارد و ضامن این استقلال است. به قول معروف: «چون که صد آمد نود هم پیش ماست!» بی تردید مبارزه مستقیم برای استقلال سندیکا یعنی استقلال آن از کارفرما، دولت، نهادهای مذهبی و احزاب سیاسی یکی از عرصه های دائمی مبارزه است. اما برای اینکه چنین استقلالی پایدار بماند لازم است که کارگران به مبارزۀ سیاسی با حاکمیت سرمایه داری دست بزنند، مبارزه ای که هدف آن برانداختن ستم و استثمار سرمایه است. مبارزات پردامنه کارگران و معلمان در نقاط مختلف کشور و تلاش ها و دسیسه های قدرت حاکم برای سرکوب کردن و یا منحرف ساختن این مبارزات – از جمله از راه تقویت تشکل های قلابی مانند به اصطلاح مجمع عمومی ای که به اسم کارگران شرکت واحد سر هم بندی شد – همگی نشانگر این واقعیتند که مبارزه برای استقلال تشکل های کارگری با مبارزه سیاسی کارگران به ضد سرمایه داران و حاکمیت آن ها گره خورده است.    

28 آبان 1397

زنده و پاینده باد تشکل های مستقل کارگری          شکوفا باد مبارزه سیاسی کارگران علیه حاکمیت سرمایه داری

کارگران پتروشیمی های منطقه ماهشهر و بندر امام - جمعی از کارگران محور تهران - کرج

کارگران پروژه های پارس جنوبی - فعالان کارگری شوش و اندیمشک - فعالان کارگری جنوب

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت