.
پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸.
امروز:
Nov 14 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 22 آبان 1397 ساعت 04:40

اتحادیه آزاد کارگران ایران: پیرامون اختلافات در سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه مطلب ویژه

با گذشت چند ماه از بروز علنی اختلافات در میان تعدادی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران که با ملاقات دو نفر از اعضای سندیکا با نماینده ای ال او در محل وزارت کار و عکس العمل جناح مقابل به آن آغاز شد، اینک موضع گیری در رابطه با این اختلافات به یک مسئله مهم در میان نهادها و محافل فعالین کارگری بدل شده است.

گفته میشود جناح سعید ترابیان مسئول و مشغول پروژه سندیکاسازی دولتی است. مستنداتی هم که در این رابطه ارائه شده است عبارتند از:

1- سه عکس از دیدار حضوری سعید ترابیان با اعضای شورای اسلامی کار شرکت واحد تهران 2- عدم ممانعت نهادهای امنیتی از برگزاری مجمعی که از سوی جناح ترابیان اعلام و هنوز برگزار نشده است!؟ 3- اظهارات شفاهی رضا شهابی

این مستندات در حالی از سوی جناح رقیب و همراهانشان دستمایه زدن اتهام اجرای پروژه سندیکا سازی دولتی به جناح ترابیان شده است که:

1- جناح مقابل که خود را مستقل می نامد همین تیر ماه امسال بطور علنی در انتخابات هیئت تشخیص صلاحیت کاندیداهای شورای اسلامی کار شرکت کرد و طی فراخوانی با معرفی لیستی به کارگران شرکت واحد تهران، از آنان خواست تا به این لیست رای بدهند(اسناد این فراخوان و شرکت در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت واحد منتشر شده است) 2- همسوئی عریان با سیاستهای خانه کارگر و نمایندگان ضد کارگری در شورایعالی کار برای افزایش مزد (در طوماری که اخیرا برای افزایش مزد جمع کرده اند) 3- به یکی از اعضای خوشنام و قابل احترام این جناح، علیرغم محکومیت شش ساله و ممنوع الخروجی، مجوز خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری داده شد.

چیزی که در این میان محرز است این است که مستندات فوق (به استثنای اظهارات شفاهی طرفین در مورد همدیگر) در مورد هر دو جناح غیر قابل انکار است. اما علیرغم این واقعیت، بخشهایی از نهادها و محافل کارگری هر کدام بنا بر منافع گروهی خود، جانب این یا آن جناح را گرفته و یا با تاکید فی النفسه درست، اما غیر اصولی(غیر اصولی در شرایط حاضر) بر روی مجمع عمومی، آنرا فصل الخطاب میدانند.

از نظر ما مستندات غیر قابل انکار فوق، بیش و قبل از هر چیزی مبین رویکرد مشترک خانه کارگری حاکم بر هر دو جناح است که امروز بر بستر آن، منویات اتاق فکر و مهندسی نهادهای امنیتی در حال عمل است. بی آنکه از جناحین، کس یا کسانی آنطور که گفته و تبلیغ میشود جاسوس و مامور امنیتی باشند.

این اتاق فکر به یک جناح علیرغم محکومیت و ممنوع الخروجی رسمی، مجوز خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری را به عنوان نماینده ی سندیکا میدهد و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را. در عین حال که نیک میداند هر دو جناح، دارای سیاست مماشات طلبی با خانه کارگر و شوراهای اسلامی هستند.

به عبارتی نهادهای امنیتی با اشراف به رویکرد هر دو جناح سندیکا در همسوئی با سیاستهای خانه کارگر و همچنین با اشراف به رقابت هر دو جناح برای کرسی داری سندیکا در نهادهای بین المللی کارگری، به یک جناح علیرغم حکم قضائی و رسمی ممنوع الخروجی، شرایط و امکان خروج از کشور و ملاقات با نهادهای بین المللی کارگری را به عنوان نماینده ی سندیکا اعطا میکند و به جناح دیگر امکان برگزاری مجمع عمومی را، تا با دامن زدن بیش از پیش به رقابتها در سندیکای واحد، هم امکان وجود یک سندیکای مستقل و مستقر در محیط کار را به اضمحلال نهائی بکشانند و هم جنبش مستقل کارگری ایران را در دو راهی انتخاب ما بین این دو جناح همسو با سیاستهای خانه کارگر و پرچم کردن یکی از آنان قرار بدهند.

لذا ما در اتحادیه آزاد کارگران ایران با تاکید به عدم شرکت در مجمع عمومی فراخوان داده شده از سوی یکی از جناحین و همچنین تاکید بر همسوئی مستند و غیر قابل انکار هر دو جناح با سیاستهای خانه کارگر، نقد آنان را بی هیچ ملاحظه ای وظیفه خود میدانیم و بر این باوریم بر بستر شرایط اقتصادی سیاسی حاکم بر کشور، جنبش مستقل کارگری ایران با برپائی تشکلهای مستقل در همه مراکز کارگری و بویژه در صنایع کلیدی و تاثیر گذار، مسیر رو به اعتلای خود را با سرافرازی طی خواهد کرد. ما خود را متعلق به این رویکرد و تلاش برای تحقق آن میدانیم.

پیش به سوی ایجاد تشکلهای مستقل کارگری

همبسته تر باد اتحاد و همبستگی سراسری کارگران ایران

اتحادیه آزاد کارگران ایران – 20 آبانماه 1397

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت