چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 21 آبان 1397 ساعت 01:33

اسماعیل مولودی: بحثی در مورد شب کریستال قتل عام یهودیان در آلمان

شب کریستال در۹ نوامبر سال ۱۹۳۸ میلادی
برنامه ای از رادیو رهاورد!
در برنامه امروز چهار شنبه ۱۶ آبان ماه ۱۳۹۷ خورشیدی، اسماعیل مولودی بحثی در مورد شب کریستال قتل عام یهودیان در آلمان هیتلری در۹ نوامبر سال ۱۹۳۸ میلادی دارد. اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و بحثهای اجتماعی در جامعه سوئد.
رادیو رهاورد 
https://t.me/Radio_Rahavard/162