.
جمعه ۱ شهريور ۱۳۹۸.
امروز:
Aug 23 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 17 آبان 1397 ساعت 04:06

ثریا شهابی: سندیکای دولتی و موازی سازی در سندیکای شرکت واحد

مصاحبه وریا نقشبندی با ثریا شهابی - سندیکای دولتی و موازی سازی در سندیکای شرکت واحد

https://bit.ly/2JKOipn

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت