.
سه شنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 10 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

پنج شنبه, 17 آبان 1397 ساعت 04:02

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی): دور دوم تحریم های اقتصادی آمریکا و نتایج آن

به اجرا گذاشته شدن دور دوم تحریم های آمریکا علیه ایران که گفته میشود  شامل صنعت نفت، مبادلات بانکی، کشتیرانی، خدمات بیمه‌ای و بخش انرژی ایران می‌شود، بار دیگر سرعت فروپاشی اقتصادی ایران، آینده مردم در ایران، آینده نظام و حاکمیت سیاسی در ایران را زیر نورافکن قرار داد.

ارزیابی و محاسبات اقتصادی پیچده ای لازم نیست تا اطمینان حاصل کرد که این بار هم سنگینی بار و مصایب اصلی این تحریم ها، همچنان بر شانه های مردم محروم ایران خالی خواهد شد.

برخلاف داعیه های مکارانه "اپوزیسیون پروتحریم"، مجاهد و"سلحشوران جنگ های نیابتی" در میان احزاب قوم پرست و ناسیونالیست کرد، هدف هیئت حاکمه آمریکا و دونالد ترامپ در این جنگ و جدال اقتصادی، نه فشار برای"تغییر رفتار حاکمیت در ایران با مردم ایران" که تغییر توازن قوا در منطقه بین قدرت های یکی از دیگری مرتجع  تر، از ایران و عربستان و اسرائیل و ترکیه و .. .. است.

تردیدی نیست که هدف آمریکا از تغییر توازن قوا در منطقه، نه منافع این و آن "ملت" مورد ظلم قرار گرفته، که عقب زدن رقبا اصلی خود، در چین و اروپا و روسیه است. برجام و ایران و مردم ایران و حاکمیت در ایران، همچون عراق و سوریه و لیبی، برای هییت حاکمه آمریکا، وسیله و مستمسک حل و فصل رقابت های بورژوازی آمریکا با چین، اروپا و روسیه، در جهان افسارگسیخته سرتاپا به لجن کشیده شده چند قطبی امروز، به رهبری آمریکا است.

از نقطه نظر حاکمیت در ایران، این تحریم ها نه مایه شل کردن سر کیسه خزانه برای رسیدگی به نیازهای مردمی است که زیر فشار خردکننده آن کمرشان خم شده است، که تحمیل هرچه بیشتر فشار آن بر گرده مردم محروم ایران، طبقه کارگر، حقوق بگیران و میلیون ها بیکار و فاقد کمترین امکانات زندگی، است. تحمیل فقر و فلاکت بیشتر و تامین مالی دستگاههای  نظامی و سیاسی و پلیسی حاکمیت برای مقابله با موج اعتراضات وسیع و سراسری مردم علیه  فقر و گرانی و بی آبی و بی تامینی، همچنان در صدر اولویت های نظام است!

از نقطه نظر مردم ایران، مقابله با عواقب مرگبار این تحریم ها و جلوگیری از  خراب شدن بار و فشار آن بر دوش دهها میلیون خانواده های محروم، بر دوش طبقه کارگر، بر دوش جوانان بیکار و بی آینده و بی افق، بردوش مردم محروم، و مقابله با دستگاه پلیسی،  اصلی ترین محور جنگ آنها علیه تحریم است!

تنها مردم متحد و متشکل در شوراهای مردمی، شوراهای متکی به جنبش مجامع عمومی، در محل های کار و زندگی و فعالیت، میتوانند با عواقب مخرب این دور از تحریم ها، مقابله کنند. گرفتن کنترل در دست خود، پیدا کردن راههای مقابله متحد و متشکل  با بحران گرسنگی و فقر و محرمیت، مقابله با دستگیری و سرکوب، و عقب زدن همه دشمنان مردم، در حاکمیت، در اپوزیسیون و در هیئت های حاکمه قدرت های مخرب جهانی، تنها راه مقابله با عواقب این دور از تحریم ها است. تنها از این طریق میتوان بعلاوه با صف عشاق تحریم اقتصادی و جنگ های نیابتی، مقابله  و آنها را منزوی کرد.

روزی که قدرت مردمی در شوراهای خود در محل های کار و زندگی، برای امر خود به میدان بیاید، نه تنها قدرت حاکم را مجبور به شل کردن سر کیسه، و آزادی همه دستگیر شدگان میکند ، که بیش ازآن  راه پیشروی خود، نه برای بازسازی اقتصاد گندیده سرمایه که برای ساختن نظام و اقتصادی نوین که در آن تولید نه برای سود و سودرآوری که برای نیازهای تولید کنندگان، نیازهای مردم سازمان می یابد، را هم باز میکند.

 

حزب کمونیست کارگری حکمتیست (خط رسمی)

۵ نوامبر ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت