.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 21:56

تجمع اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز

بدنبال فراخوان از قبل اعلام شده، صبح روز ١٤ آبان کارگران گروه ملی فولاد اهواز در اعتراض به تعویق پرداخت ٣ ماه دستمزد خود در مقابل مجموعه اداری این شرکت تجمع کرده و خواستار پرداخت فوری طلبهایشان شدند. سپس کارگران اعتصابی دسته جمعی به تالار اجتماعات شرکت رفته و خواستار پاسخگویی مدیران ارشد گروه ملی فولاد شدند. زیر فشار اعتراض کارگران نعمتی نژاد عضو هیئت مدیره این کارخانجات ناگزیر در جمع کارگران حاضر شد و وعده های همیشگی را به آنان داد. اما کارگران گروه ملی اولتیماتوم دادند که اگر مدیریت تا پایان هفته دستمزد آنان را پرداخت نکند، اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

گروه ملی فولاد اهواز یکی از کانون های داغ اعتراضات کارگری بوده و از جمله اعتراضات این کارگران در یکساله اخیر میتوان به تجمع اعتراضی آنان در مرداد و شهریور و مارش هر روزه قدرتمند آنان در خیابانهای اصلی شهر اشاره کرد که طنین شعارهای آنها فضای فراموش نشدنی ای را در شهر ایجاد کرد.  اعتراضات کارگران گروه ملی فولاد اهواز از جمله اتفاقات سیاسی مهم در یکسال اخیر بوده و دستاوردهای ارزشمندی برای این کارگران و کل جنبش کارگری داشته است.

کارگران گروه ملی فولاد اهواز نقش مهمی در جلو آوردن شعارهای رادیکال در جنبش کارگری از جمله جلو آوردن گفتمان شوراهای مستقل کارگری به عنوان یک راه مهم اعمال قدرت مستقیم کارگری داشته اند.  حضور خانواده های کارگران در اعتراضات نیز مهم و قابل توجه است و این جنبه نیز نقش برجسته ای در اعتراضات این کارگران و در آزادی دستگیرشدگان در خردادماه داشته است. امروز نیز حضو خانواده های کارگران میتواند نقش مهمی در قدرتمند تر شدن حرکت کارگران گروه ملی فولاد اهواز داشته باشد. با اتکاء به این دستاوردهاست که بیش از ٤ هزار کارگر گروه ملی دوباره به میدان آمده و اعلام کرده اند که اگر طلبهایشان فورا پرداخت نشود اعتراضاتشان را از سر خواهند گرفت.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

پیش بسوی ایجاد شوراهای سراسری کارگری

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ آبان ۱۳٩۷، ٥ نوامبر ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت