چاپ کردن این صفحه
دوشنبه, 14 آبان 1397 ساعت 21:47

حزب کمونیست کارگری ایران: تجمع معلمان مشهد در اعتراض به ربودن هاشم خواستار

روز ١٤ آبان معلمان در مشهد به همراه خانواده هاشم خواستار معلم بازنشسته و از اعضای سرشناس کانون صفنی معلمان در مقابل بیمارستان روانی این سینا که محل بازداشت خواستار است، تجمع کردند. هاشم خواستار اول آبان توسط نیروهای حکومتی ربوده شده و در بیمارستان روانی ابن سینا بزور بستری شده است و وضعیت او نگران کننده است. در تجمع امروز ٥٠ نفر از نیروهای سرکوب رژیم نیز از همان آغاز تجمع در محل حضور یافته بودند و اوضاع را تحت نظر داشتند. بعد از مدت کوتاهی پس از شروع تجمع مزدوران حکومت به مردم حمله کردند و ٨ نفر از تجمع کنندگان از جمله پسر هاشم خواستار را بازداشت کردند.  نیروهای انتظامی همچنین صدیقه مالکی فرد همسر هاشم خواستار را نیز به زور داخل خودرو با خود بردند و از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.

عمل وحشیانه ربودن و انتقال هاشم خواستار به بیمارستان روانی ابن سینا توسط حفاظت اطلاعات سپاه صورت گرفته است. صدیقه مالکی همسر هاشم خواستار طی بیانیه ای در تاریخ سوم آبانماه از همه مردم خواستار حمایت و کمک برای پیگیری وضع همسرش شده بود. در پاسخ به این درخواست معلمان در مشهد امروز چهاردهم آبان ماه دست به تجمع اعتراضی زدند.  عمل جنایتکارانه ربودن هاشم خواستار با موجی از اعتراض در میان معلمان روبرو شده است. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز در هفتم آبانماه طی بیانیه ای اعتراض خود را به ربودن  هاشم خواستار توسط مقامات امنیتی رژیم ابراز کرده است. شورای هماهنگی در بیانیه‌اش اولتیماتوم داده و  اعلام می‌کند: "اگر پرونده سازی، توهین، اتهام زنی، احضار و حبس معلمان در سراسر ایران متوقف نگردد معلمان این همه تحقیر و تعرض را بدون پاسخ نخواهند گذاشت."

ربودن هاشم خواستار و بستری کردن اجباری او در بیمارستان روانی ابن سینا نشانه درماندگی حکومت و وحشت آن از اعتراضات معلمان و بخشهای مختلف مردم است. حزب کمونیست کارگری ربودن هاشم خواستار و بازداشت او را شدیدا محکوم میکند. هاشم خواستار همانطور که شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان اولتیماتوم داده است، باید بهمراه تمام دستگیر شدگان تجمع اعتراضی امروز فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند. حزب همگان را به اعتراض به این عمل جنایتکارانه حکومت اسلامی فرا میخواند. پاسخ سرکوبگری های حکومت اسلامی، فشرده کردن و گسترش اعتراضات و اعتصاب سراسری و عمومی همه مردم است.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

تمامی زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند

حزب کمونیست کارگری ایران

١٤ آبان ۱۳٩۷، ٥ نوامبر ۲۰۱۸

tel:00447435562462