.
پنجشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۸.
امروز:
Oct 17 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 13 آبان 1397 ساعت 23:48

گوتنبرگ: به مناسبت80 سالگرد شبهای کریستال ناخت(« شب شیشه های شکسته») 9 نهم نوامبر

به مناسبت80 سالگرد شبهای کریستال ناخت ( « شب شیشه های شکسته») 9 نهم نوامبر 2018

تظاهرات وراهپیمایی علیه راسیسم و علیه خارجی ستیزی؛ برای مبارزه مشترک در راه زندگی   شایسته!

در شهر گوتنبرگ

شامگاه 9 نهم نوامبر سال 1938 در اولین بارقه های نازیسم آلمانی ؛ ساکنان یهودی در شهرهای متعدد در خانه؛ مغازه؛ کنیسه ها و خیابانها مورد حمله وحشتناک و وحشیانه نازیستهای آلمانی قرار گرفتند. شبهای کریستال اشاره به دو شبانه روز دارد نهم و دهم نوامبر 1938 اقدام یک یهودی در سوء قصد به جان سفیر آلمان در پاریس ناکام ماند. این جوان برای انتقام جویی از جنایات دولت هیتلر علیه خانواده خویش دست به این کار زد. متاسفانه این بهانه ای را برای فرمانده هان نازیستهای آلمانی فراهم آورد. گوبلز وزیز تبلیغات هیتلر مستقیما هدایت این حمله بیشرمانه گسترده را علیه یهودیان از کودک و پیر و جوان را بعهد گرفت

درچنین شبهایی در زمان حکومت نازیستهای هیتلری بر آلمان در سال 1938 حمله گسترده ای توسط نازیستها علیه مردم مبارز؛ همجنسگرایان ؛ کمونیستها ؛ سوسیالیستها صورت گرفت. این حملات جنایتکارانه بیش از 100 صد نفر کشته و دهها هزار نفر یهودی دستگیر و اسیر و زندانی عازم اردوگاه های اجباری نازیستها شدند. با اینکه به این تجربه خونبار و دهشتناک سالگرد شب کریستال فرصتی است که انسانها نفرت و بیزاری خود را از پدیده نازیستی و نژاد پرستی به نمایش بگذارد. آتش زدن و سوزندان انسانها در کوره های آدم سوزی به اتهام های واهی در آلمان؛ و یا قتل و کشتن نظیر رویداهای سال 1938 تنها نمونه هایی از نتایج شستشوی مغزی انسانها توسط یکی از ایدئولوژیهای سرمایه داری به نام راسیسم می‌باشند

هر ساله در گرامداشت یاد قربانیان نازیستها اعتراضات گسترده ای در روز 9 نوامبر علیه خشونت نازیسم صورت میگیرد. به همین مناسبت برای روز جمعه 9 نوامبر 2018 تظاهرات و راهپیمایی با ابتکار و همکاری مجموعه ای از سازمانها و جریانات ضد نژاد پرستی و احزاب تدارک دیده شده است. ابتدا در ساعت شش مقابل« تاتر بزرگ شهر» تجمع میکنند و ساعت19:00 هفت به طرف « میدان مرکزی شهر میدان گوستاو آدولف توریت» حرکت میکنند.

ایرانیان آزادیخواه و انسان دوست ؛ در مقابل راسیسم و نازیسم باید محکم ایستاد!

کسانی که مدافع حقوق دمکراتیک ؛ حق تجمع و بیان فاشیستها و نژاد پرستان هستند یا طرفدار این آدمکشان هستند و یا احمق. رعایت حقوق دمکراتیک نازیهای آلمان در دهه سی این قرن آنها را با پیروزی دمکراتیک داخل پارلمان کرد و طی چند سال میلیونها یهودی و سوسیالیست و فعال سندیکا را روانه کوره های آدم سوزی آنان نمود. نژاد پرستان و فاشیستها زبان خوش سرشان نمیشود. باید با آموزش و اعمال زور علمی و قاطع و کافی ، نکبت نژاد پرستی و فاشیسم را از صحنه خیابان؛ مدرسه؛ کارخانه؛ دانشگاه و محل سکونت مردم پاک کرد

در روز 9 نوامبر بار دیگر جنبش ضد نژادپرستی با حضور در میادین و خیابانها اعتراض و ضدیت خود را علیه راسیسم به نمایش خواهد گذاشت. جا دارد خواست و مطالبه حق پناهندگی بعنوان بخشی از حقوق اولیه انسانی را همراه همه انسانهای حق طلب و عدالتخواه این جامعه فرا خواند.

آنجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ همه پناهندگان و انسانهای آزادیخواه و برابری طلب و همه شهروندان گوتنبرگ را به شرکت فعال در این گردهمایی و تظاهرات فرا میخواند

زنده باد آزادی و برابری!

زنده باد جنبش ضد نژاد پرستی!

مکان تجمع: مقابل تاتر بزرگ شهر

samlas på Milleniumplatsen vid Stora teatern 18.00 för att sedan gå till Gustaf Adolfs Torg i ett fackeltåg.

زمان: روز جمعه 9 نوامبر ساعت 00؛ 18 بعدازظهر

تلفنهای تماس:

میترا سوفی مجید پور :   0737769876

محمد رضا هادی پور : 0764447197

محمد علی غفاری :     0720130225

مجموعه ای از سازمانها و جریانات ضد نژاد پرستی و احزاب تدارک دیده شده است

Följande organisationer har ställt sig bakom manifestationen:
Göteborgs rättighetscenter- mot diskriminering
TCO Göteborg
Riksföreningen Grunden
Tillsammans för Göteborg
We are Göteborg
Socialistiska Partiet
Göteborgs antifascistiska front
Musiker mot rasism
Momentum Göteborg
Syndikalistiska ungdomsförbundet Göteborg
Judar för israelisk-palestinsk fred
#jagärhär
Iranska flyktingars förening i Göteborg
Syndikalisterna Göteborgs LS

انجمن پناهندگان ایرانی ـ گوتنبرگ

نوامبر 2018

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت