.
دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۹۸.
امروز:
Dec 09 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 20:46

ادامه اعتصاب کارگران راه آهن

بدنبال فراخوان به اعتصاب سراسری کارگران راه آهن برای روزهای ٥ تا ١٠ آبان در این هفته کارگران راه آهن نواحی ریلی هرمزگان، شاهرود، دامغان، دیزیچه، سمنان، زاگرس، اندیمشک، و در شهرهایی در لرستان دست از کار کشیدند و تجمعاتی در محل کار خود برپا کردند. این اعتراضات ادامه دارد و امروز کارگران راه آهن در حوزه اسلامشهر، رباط کریم و ایستگاه کرج نیز وارد اعتصاب شدند.

این چندمین بار در سال جاریست که این کارگران با اعتصاب سراسری خود پیگیر خواستها  و مطالباتشان میشوند. دستمزدهای پرداخت نشده و قرار دادهای موقت کاری دو موضوع اصلی اعتراض ٦٥٠٠ کارگر راه آهن است. رئوس خواستهای کارگران راه آهن عبارتند از تسویه حساب کامل حقوقها، پرداخت بیمه درمانی، لغو قراردادهای موقت و انعقاد قراردادهای دائم کاری، حق تشکل، داشتن حق تجمع و برگزاری آن در هر زمان که کارگر برای طرح مشکلاتش نیاز دارد، متوقف کردن اخراج کارگران تحت عنوان "تعدیلی" و اعلام تاریخ دقیق پرداخت حقوق از سوی مدیریت. کارگران خواهان اجرای فوری همه این خواستها  هستند.  کارگران راه آهن در شهرها و مناطق مختلف بین ٣ تا ٤ ماه دستمزد طلب دارند.

اعتصاب کارگران راه آهن را باید بر متن شرایطی دید که اعتصابات سراسری به گفتمان رایج در میان کارگران تبدیل شده است. یک وجه مهم اعتراضات کارگران راه آهن تاکید آنان بر خواستهای سراسری ای چون حق تشکل،  حق تجمع و لغو قراردادهای موقت کاری و قراردادهای دائم کاری است و مبارزات آنها  به سهم خود نقش مهمی در جلو آوردن این خواستها در کل جنبش کارگری ایفا میکند. مبارزات کارگران راه اهن و خواستهایشان شایسته وسیعترین حمایت هاست.

پیش بسوی اعتصابات سراسری

حزب کمونیست کارگری ایران

١٠ آبان ۱۳۹۷، ١ نوامبر ۲۰۱۸

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت