چاپ کردن این صفحه
جمعه, 11 آبان 1397 ساعت 21:32

تراب ثالث: موضوع نیاز های جنبش کارگری- قسمت سوم

مصاحبه با رفیق تراب ثالث با موضوع نیاز های جنبش کارگری قسمت سوم حزب انقلابی طبقه کارگر

این ویدئو قسمت سوم مصاحبه انجام شده از طرف جمع قدم اول با رفیق تراب ثالث است که در قسمت های مختلف با موضوع "نیاز های جنبش کارگری" با سه موضوع زیر مجموعه فوق با عناوین وضعیت طبقه کارگر و دشمنان این طبقه ، تشکل سراسری کارگری و حزب انقلابی طبقه کارگر صورت گرفته است که به دلیل طولانی بودن به قسمت های مختلف تقسیم شده به جنبش کارگری و جنبش انقلابی تقدیم می شود تا شاید روزنه برای خروج از بن بست کنونی باز شود.  
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=fl7B-JRuuHY
Salah

آخرین‌ها از Salah