.
چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
Jun 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 17 مهر 1397 ساعت 00:28

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی): از اعماق جامعه

امروز ۱۶ مهر ماه اعتصاب سراسری بازاریان در شهرهای بزرگ از جمله تهران؛ اصفهان؛‌ سنندج و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک ایران؛ در جریان است. به دنبال اعتصابات سراسری رانندگان کامیون  که تا کنون هم ادامه دارد؛ در جامعه و بخصوص در میان فعالین کارگری وسیاسی و کمونیست ها تلاش برای حمایت سراسری بخشهای دیگر طبقه کارگر و معلمان و دیگر اقشار اجتماعی در جریان بوده است. اعتصاب سراسری امروز بازاریان و کسبه؛ هم پاسخی اجتماعی به این حمایت و هم در تداوم اعتراضات وسیع اجتماعی که از خیزش دیماه  از اعماق جامعه  جوشیده و سراسری و توده ای شده است‌؛ بحساب می آید.

اعتصاب و اعتراض سراسری اخیر نشان میدهد که جامعه بیش از این فقر، گرانی و محرومیت را تحمل نمیکند. فقر، بیکاری و گرانی که هیچ نیروی بورژوایی در حاکمیت و در اپوزیسیون نه جوابی به آن دارد و نه سر سازش با اعتراض مردم علیه آن! تنها نیرویی که میتواند فقر و فلاکت و گرانی را ریشه کن کند طبقه کارگر و کمونیستهایی هستند که اعتصاب سراسری امروز را به اعتراضات کارگری و مردم زحمتکش گسترش میدهند.

همزمان ابعاد گسترده اعتصاب در کردستان و بویژه شهر سنندج بار دیگر نشان داد که جامعه کردستان و مبارزه و اعتراضات مردم در این بخش ایران با قومیگرایی و ناسیونالیسم و سیاستهایش فاصله می گیرد و سرنوشت محرومان در سراسر ایران به همبستگی و اتحاد مبارزاتی شان گره خورده است. این پیامی مجدد به ناسیونالیسم کرد از هر رنگ  آن است که در مبارزه برای رفاه و سعادت و آزادی دست نیروهای قومی ها را از جامعه کوتاه میکند.

حزب حکمتیست (خط رسمی) کمونیست ها و فعالین و رهبران کارگری و اجتماعی را برای تامین یک رهبری اجتماعی مستقل و ازادیخواه و برابری طلب بر جنبش های اجتماعی و ایجاد شوراهای مردمی در محل کار و زندگی فرا می خواند. حکمتیست ها در این جدال سیاسی آگاه و متحد کننده و سازمان دهنده در صف مقدم قرار دارند.

حزب کمونیست کارگری حکمتیست(خط رسمی)

۸ اکتبر ۲۰۱۸- ۱۶ مهرماه ۹۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت