.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 03:40

کانون کارگران سوسیالیست: تولید را متوقف کنیم و برای اعتراض عمومی به خیابانها بیائیم!

رژیم آسلامی آگاهانه و حساب شده حمله وسیعی از اعدام نیروهای سیاسی، حمله موشکی به مقر دو حزب دمکرات که منجر به کشته شدن پانزده نفر و زخمی شدن 40 نفر شد، را در دستور کار خود در طی چند روز گذشته قرار داد. این ددمنشی مزدوران سرمایه ادامه وحشیگری چهار دهه است که نمایانگر ترس و وحشت رژیم از فردای سرنگونی اش است. اگر زمانی توانست با حاکم نمودن جو استبداد و خفقان و ترور در قدرت بماند، به وضوح میتوان دید که دیگر کاربردی برای حفظ حکومتش ندارد.

پاسخ به این سرکوبهای وحشیانه و نابرابری واکنشی ناگزیر را در مقابل توده های زحمتکش مردم در اشکال مختلف مبارزاتی از اعتراضات عمومی تا اعتصاب را بهمراه خواهد داشت. این واکنش به نابرابری اجتماعی ای است که ذات وجودیش در مناسبات سرمایه داری نهفته است، که در طول بیش از چهار دهه بویژه در رابطه با مردم کردستان نشانی از کاهش نداشته است.

برای عقب راندن رژیم و نقشه های شومش، نیازبه یک حرکت اجتماعی است که اکثریت کارگران و توده های زحمتکش را با خود بهمراه داشته باشد، توقف تولید و کار و پیوستن به اعتراضات عمومی تنها جواب موثر در شرایط کنونی به این دژخیمان سرمایه است.

در شرایط کنونی، ایران از زمینه مادی قوی برای هر نوع اعتراض و اعتصاب برخوردار است، کردستان یک جنبش توده ایی وسیعی که کاملا با رادیکالیسم عجین شده بود را پشت سر دارد، مردم کردستان تجربه مراسم اول ماه مه با شکوه شش هزار نفره سال 68 را به عنوان یکی از برجسته ترین تجارب تاریخی به همراه دارد. حاکمان آدمکش جمهوری اسلامی بخوبی این پتانسیل و رادیکالیسم مردم کردستان را متوجه شده اند، در شرایطی که شدیداٌ از نظر اقتصادی و سیاسی در بحران دست و پا میزنند و در آستانه فرو پاشی هستند، با شناخت از مبارزه سیاسی و طبقاتی و آمادگی مردم کردستان در برپائی خیزشهای توده ایی و تعرض به مناسبات سرمایه نوک حمله خود را از کشتار و حمله به مقرهای نیروهای پیشمرگ قرار داده اند.

رهایی توده های مردم در متوقف نمودن این ماشین کشتار و تهاجمات وحشیانه، در گرو مبارزه به اشکال مختلف، از اعتراضات سراسری و بسیج توده های مردم گرفته تا اعتصاب عمومی است. کارگران همچنان که با متوقف کردن تولید و کار در همراهی با اعتراضات عمومی بساط رژیم دیکتاتوری سلطنتی را به زباله دان تاریخ سپردند، خواهند توانست رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را نیز سرنگون کنند.

سپتامبر 2018

پیش بسوی اعتراضات و اعتصابات عمومی!

نابود باد نظام سرمایه جمهوری اسلامی!

زنده باد سوسیالیسم!

کانون کارگران سوسیالیست

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت