.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 03:39

جمعیت كردهای مقیم فرانسه: دعوت به گردهمایی بر علیه اعدامها و حمله به مقر حدك و حدكا

دعوت به گردهمایی بر علیه اعدامها و حمله به مقر حزب دمكرات كردستان و حزب دمكرات كردستان ایران

بار دیگر رژیم جمهوری اسلامی ایران به مردم ایران و جهان نشان داد كه از هیچ جنایتی بر علیه بشریت ابا ندارد، آنچه در محل كارو زندگی حزب دمكرات كردستان و حزب دمكرات كردستان ایران روی داد جنایت برعلیه بشریت است، در ایران دولتی تروریستی بر سر كار است كه از ابتدای روی كار آمدنش به حقوق فردی وجمعی مردم ایران تجاوزنموده است۔

اعدام سه جوان كرد نه تنها مادران و خانواده های آنان بلكه تمامی مردم ایران را در اندوه و ماتم فروبرد، سازمانها و احزاب كرد باتفاق از مردم كردستان درخواست كرده اند به نشانه اعتراض به این اعدامها و نیز پرتاب موشك بسوی دو حزب دمكرات كه منتهی به جانباختن هفده نفر و زخمی شدن چهل نفر گردید در روز چهار شنبه دوازدهم سپتامبر بعنوان اعتصاب عمومی از گشایش و حضور در بازار سر باززنند و از منازل خود خارج نشوند۔

جمعێت كردهای مقیم فرانسه برای ابراز نارضایتی و نیز محكوم كردن عملیات تروریستی سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات واحكام اعدام قوه قضائیه ایران از عموم ایرانیان آزدایخواه مقیم پاریس و احزاب و سازمانهای مترقی درخواست می نماید با ابراز همدردی با خانواده های رامین حسین پناهی عضوكومله و زانیار و لقمان مرادی و هر دو حزب دمكرات و نیز همبستگی با مردم كردستان در اعتصاب روز چهار شنبه در گردهمایی ما شركت نمایند تا باهم با صدای رسا و نوای بلند جنایات دولت جمهوری اسلامی ایران را محكوم نماییم۔

روز برگزاری : جمعه چهاردهم سپتامبر از ساعت سیزده تا پانزده

مكان :

Place d’Iéna

جمعیت كردهای مقیم فرانسه

پاریس، یازدهم سپتامبر ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت