.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 03:31

مجیدحسینی: آخرین سخن با مردم در کردستان

فردا چهارشنبه روز اعتصاب سراسری است.

فردا ۲۱ شهریور روز اعتصاب عمومی در تمام شهرهای کردستان است. فردا روز صف آرائی متحدانه مردم آزاده در تقابل با جمهوری اسلامی و اعتراض به موج کشتار زندانیان سیاسی است. مردم در کردستان و سراسر ایران برای دفاع از خود به این اعتصاب یکپارچه نیاز دارند. اعتصاب بخاطر اعتراض به اعدام عزیزانمان، بخاطر دفاع از خود و بچه هایمان، اعتصاب برای ایجاد امنیت و حرمت بیشتر، برای جلوگیری از کشتار کولبران و تحقیر هر روزه آنها و برای جلوگیری از دستگیریهای روزانه و مهار دستگاه کشتار و اعدام و تجاوز جمهوری اسلامی باید اعتصاب کرد. ما وسیله و راهی جزء همبستگی خود و مبارزه متحدانه نداریم.

مردم، فعالین عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی!

نظام اسلامی در این دوره برای تقابل با مبارزات عدالتخواهانه شما و جلوگیری از همبستگی مبارزاتی سراسری در کردستان و ایران نقشه شومی در سر دارد. پهن کردن بساط اعدام در این دوره، سرعت دادن به ماشین سرکوب و قدرت نمائی با حمله موشکی به احزاب اپوزیسیون، بخشی از برنامه های شوم آن است. اما این تقلاهای رژیم کارساز نیست و نشانه ضعف و زبونی آن و پناه بردنش به آخرین وسیله ای است که در دست دارد. اعتصاب بازاریان و مدارس و دانشگاه و محل های کار، یکی از راه های موئثر خنثی کردن و بی خاصیت کردن حربه سرکوب آن است. اعتصاب عمومی در کردستان، تعطیلی کار، بیرون نیامدن مردم از خانه ها در روز چهارشنبه، آن تاکتیک و شکلی از مبارزات و سنت جا افتاده ما است که پاسدار و بسیج و نیروهای اطلاعاتی در تقابل با آن ناتوان اند. وقتی آنها با اعتصاب سراسری ما روبرو شوند به کجا حمله خواهند کرد؟ سنت اعتصاب سراسری در کردستان راه دور زدن ماشین سرکوب رژیم و ارتقاء فضای رادیکل و مبارزاتی مردم در جامعه است. 

چهار شنبه ۲۱ شهریور مردم در کردستان با اعتصاب سراسری خود، به اعدام زانیار و لقمان مردای و رامین حسین پناهی اعتراض خواهند کرد. رژیم بعد از اعدام این سه نفر، تا کنون چهار نفر دیگر از فعالین سیاسی را در زندانهایش اعدام کرده است. در اوایل همین ماه با طرح توطئه ای، فعالین سرشناس محیط زیست در مریوان، شریف باجور و امید کهنه پوشی را در میان شعله های آتش کشت. بدنبال آن دو کولبر زحمتکش، محمود کتابی از شهر بانه و ناصر ابراهیم زاده از شهر سردشت به گلوله بست و کشت. در همین ماه تعداد زیادی از فعالین کارگری و محیط زیستی را در شهرهای کردستان دستگیر نموده است. این مجموعه از جنایات رژیم خبر از دور دیگری از برنامه های سرکوبگرانه آن دارد. ما می توانیم با اعتصاب سراسری خود سد محکمی جلو این برنامه رژیم بوجود آوریم.

از تمام فعالین آزادیخواه و مبارز و مردم در دیگر شهرهای ایران میخواهیم که بهر وسیله ممکن با این اعتصاب همراهی کنند. رژیم از همبستگی سراسری و مبارزات مردم در ایران وحشت دارد. نسرین ستوده از زندان به خانواده اعدام شدگان پیام همدردی و تسلیت داده است. هدف رژیم از جنایات اخیر در کردستان جلوگیری از اتحاد سراسری مبارزاتی و ایجاد تفرقه است.

به امید اعتصابی پر قدرت در تمام شهرهای کردستان. به امید اینکه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷ تبدیل به روز تاریخی و به یا ماندنی دیگری از تاریخ مبارزه و مقاومت توده ای در کردستان در مقابل با جمهوری اسلامی شود. 

زنده باد اعتصاب یکپارچه و سراسری در کردستان.

مجیدحسینی

۲۰ شهریور ۱۳۹۷

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت