.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 03:28

تجمع اعتراضی بازنشستگان در مقابل سازمان برنامه و بودجه

ساعت ده صبح امروز ٢٠ شهریور بنا به قرار از قبل اعلام شده چند صد نفر از بازنشستگان در اعتراض به زندگی زیر خط فقر و عدم پاسخگویی به خواستهایشان و در اعتراض به گرانی ها و پایین آمدن هر روز بیشتر قدرت خرید مردم در مقابل سازمان برنامه و بودجه تجمع کردند. بازنشستگان در این تجمع با شعارهای "خط فقر ٥ میلیون، حقوق ما دو میلیون"، "حقوق ما ریالیه، هزینه ها دلاریه"، "فریاد، فریاد، از اینهمه بیداد"، "یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه"، اعتراض خود را به کل بساط فقر و بردگی اعلام داشتند. در این تجمع پلاکاردهایی که روی آنها نوشته شده بود "جای معلم زندان نیست"، "جای کارگر زندان نیست"، "خط فقر ٥ میلیون، حقوق ما یک میلیون"، "تا حقوقمون رو نگیریم، هر روز هستیم، نمیریم" در دست تظاهر کنندگان جلب توجه میکرد. در همین روز بازنشستگان در مشهد و یزد نیز تجمع داشتند. در یزد زیر فشار اعتراض بازنشستگان مدیر کل و معاون آموزش و پرورش و سازمان مدیریت در جمع معترضین شرکت کردند و توجیهات آنها بازنشستگان را قانع نکرد و اعتراضات ادامه یافت.  

خواستهای بازنشستگان، خواستهای همه مردم است. اعتراض آنان به زندگی زیر خط فقر و به تورم و گرانی، اعتراضی است که در کل جامعه میجوشد. حکومت مفتخوران حاکم را باید با گسترش اعتراضات و تقویت تک تک حرکتهای اعتراضی زیر فشار جدی قرار داد. بازنشستگان و همه مردم حق دارند از رفاه و زندگی انسانی برخوردار شوند و زندگی شان قربانی چپاول یک مشت انگل و آخوند میلیاردر و سرمایه دار مفتخور نشود.

 

پیش بسوی تجمعات و اعتصابات سراسری!

حزب کمونیست کارگری ایران

٢٠ شهریور٩٧، ١١ سپتامبر ٢٠١٨

--

tel:00447435562462

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت