.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 21 شهریور 1397 ساعت 03:22

خدامراد فولادی: سرها و کلاه ها

 ١

وقتی آمدند

کلاه نداشتند بر سر

سرهای شان ارزش ِ کلاه نداشت

گردن ها را که زدند

کلاه ها و سرها

افتاد در دامن شان

همراه ِ گنجینه های اندیشه

و پرشد

حساب های بانکی شان

از سهم ِ کلاه های بی سر و

سرهای بی کلاه.

     ٢

سرهای بی کلاه

به خیابان ها آمده اند

و تمرین می کنند

روزهای کلاهداری را

تنها کلاهداران مانده اند در خانه

و فکر می کنند

به کلاه های بی سر و

سرهای بی کلاه.

     ٣

کودکان ِ کار!

قلم های تان را بردارید

وبنویسید بر دفتر مشق های تان

( آسفالت ِ خیابان ها و

دیوار ِ کوچه ها)

کلاه از سر ِ «آ» های با کلاه

بر می داریم به زودی و

می گذاریم

بر سر ِ میلیون ها« آ »ی بی کلاه

ما

بی کلاهان ِ امروز و

کلاهداران ِ فردا.

توضیح: کلاه و کلاهداری در اینجا به معنای شایسته گی ِ سرکردگی ِ سیاسی است و نه نماد و نمود ِ جنسییت. چنان که حافظ هم فرمود: نه هرکه طرف ِ کله کج نهاد و تند نشست/ کلاهداری و آیین ِ سروری داند.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت