.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 20 شهریور 1397 ساعت 03:05

مبارزان کمونیست: فراخوان به اعتصاب عمومی مطلب ویژه

چهارشنبه ۲۱ شهریور

مردم مبارزه و آزاده در کردستان!

اعدام زانیار و لقمان مرادی و رامین حسین پناهی در ۱۷ شهریور و همزمان با آن موشک باران مقرات حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان و کشته شدن ۱۶ نفر از کادر و اعضا این احزاب توسط جمهوری اسلامی را بی جواب نگذاریم.

اعدام این عزیزان حلقه ای از مجموعه جنایات و برنامه های شومی است که جمهوری اسلامی از چند هفته قبل با طرح توطئه قتل شریف باجور و امید کهنه پوشی از فعالین محیط زیست مریوان و با دستگیریهای وسیع فعالین کارگری و نهادهای محیط زیستی در سنندج شروع کرده است. بدنبال آن مزدوران رژیم دو کولبر زحمتکش محمود کتابی از شهر بانه و ناصر ابراهیم زاده  از شهر سردشت را مستقیما به گلوله گرفتند و کشتند.

مردم !

این دوره از جنایات رژیم اسلامی را نباید بی جواب بگذاریم. برای حفظ امنیت زندگی مان و اعتراض به آدمکشی آن با شعار لغو اعدام و آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به کشتار کولبران به اعتصاب عمومی یکپارچه دست بزنیم.

روز چهارشنبه ۲۱ شهریور روز اعتصاب سراسری در کردستان است. در این روز با تعطیل کردن بازارها، مدارس و مراکز کارگری، اعتراض و همبستگی خود در پاسخ به این جنایات را نشان دهیم.

مردم در کردستان در مقاطع مختلف تاریخی، بارها و بارها با اعتصاب عمومی  و سراسری و با حرکات اعتراضی توده ای توانسته اند به ماشین سرکوب و جنایات این رژیم افسار بزنند. امروز یکی دیگر از آن روزها و دوره های تاریخی است. رژیم باید جواب در خور را از ما دریافت کند. جامعه ایران برای بر چیدن بساط جمهوری اسلامی بپا خواسته اند. اعتصاب یکپارچه ما می تواند جنبش رهائی سراسری از دست نظام اسلامی را قدرتمندتر کند. برای بزیر کشیدن جمهوری اسلامی و پایان دادن به بیعدالتی و کشتار عزیرانمان راهی بجز مبارزه متحدانه جلو رو نداریم.

روز چهار شنبه ۲۱ شهریور با اعتصاب عمومی در سراسر کردستان اراده و اعتراض متحدانه خود به جنایات و آدمکشی این رژیم را به جهانیان نشان دهیم.

زنده باد اعتصاب عمومی سراسری  در کردستان

مرگ بر جمهوری اسلامی

مبارزان کمونیست

۱۸ شهریور۱۳۹۷

۹ سپتامبر ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت