.
يكشنبه ۱ ارديبهشت ۱۳۹۸.
امروز:
Apr 21 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 11 شهریور 1397 ساعت 20:42

تمامی بخش های نیشکر هفت تپه همچنان در اعتصاب بسر میبرند

دو هفته از اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه میگذرد و اعتصاب آنان همچنان ادامه دارد. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه به تعویق پرداخت سه ماه دستمزد و دیگر مطالباتشان و اساسا علیه زد و بندهای پشت پرده برای بالا کشیدن زمینهای این مجتمع و خصوصی کردن ها و در نتیجه به نابودی کشاندن زندگی هزاران خانواده کارگری است. در برابر اعتراضات قدرتمند این کارگران، مقامات استان و مدیریت همه به صف شده اند و از یکسو با وعده و وعید و از سویی با تهدید و احضار نمایندگان کارگران تلاش میکنند تا بلکه صف متحد اعتراض کارگران را در هم بشکنند. در برابر این دسیسه ها سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار بیانیه ای در نهم شهریور تحت عنوان "اتحاد و همبستگی، تنها تضمین پیروزی مبارزات هفت تپه است" بر حیاتی بودن حفظ اتحاد و همبستگی کارگران اعتصابی و حمایت از این مبارزات توسط خانواده ها و مردم و اهالی هفت تپه، شوش و کارگران و مردم منطقه و سراسر ایران تاکید کرده است. در بخشی از این بیانیه چنین آمده است: "شکی نباید داشت که تاراجی که در هفت تپه در جریان است با تایید و همراهی مسئولین دولتی در سطوح مختلف صورت گرفته است. در واقع کارگران هفت تپه نه تنها با کارفرما و مدیریت و حراست شرکت بلکه با فرماندار و استاندار و نیروهای انتظامی و امنیتی منطقه و حتی تهران درگیر هستند. صفی از ماموران نظام سرمایه داری در مقابل کارگران بی حقوق هفت تپه ایستاده اند. در مقابل این صف ضدکارگری تنها میتوان با اتحاد، یگانگی و همبستگی کارگری مقاومت کرد. در مقابل این صف سرمایه داران و زمین خواران و مدافعین آنها تنها می توانیم بر نیروی متحد خودمان و بر تشکلات مستقل و نمایندگان منتخبمان تکیه کنیم. در مقابل صف مدافعین کارفرما تنها میتوانیم به صف کارگران متحد و متشکل اتکا کنیم. اجازه ندهیم عوامل کارفرما، عناصر دست نشانده در صفوف ما کارگران رخنه کنند، ما را خسته، کلافه و یا مرعوب کنند و به اتحاد و عزم ما برای نجات هفت تپه و برای آینده خودمان و فرزندانمان ضربه وارد کنند.". در این بیانیه همچنین بر حمایت کارگران از سندیکای نیشکر هفت تپه و شورای نمایندگان منتخب کارگران که دستاوردهای مهم مبارزاتشان هم برای خود آنان و هم برای جنبش کارگری است، تاکید شده است. در نهایت نیز اتمام حجت بیانیه سندیکای نیشکر هفت تپه با کارفرما و مقامات دولتی اینست که  تنها پاسخ قابل قبول برای کارگران پرداخت کامل حقوق و مزایای آنها و توقف روند تجزیه کشت و صنعت هفت تپه و به تاراج بردن آن توسط بخش خصوصی است. بیانیه سندیکای نیشکر هفت تپه بیش از بیش نقش و جایگاه تشکلهای مستقل کارگری در رهبری و حفط اتحاد قدرتمند کارگران در مبارزاتشان را مقابل چشمها قرار میدهد. این بیانیه به کارگران راه نشان میدهد و گام بزرگی کل جنبش کارگری را به جلو میبرد. فعالانه از مبارزات و بیانیه کارگران نیشکر هفت تپه حمایت کنیم و صف آنها را در مقابل سرمایه داران مفتخور و حکومتشان تقویت کنیم. اعتراضات کارگران هفت تپه به مقطع حساسی رسیده است و نیازمند وسیعترین حمایت هاست.

زنده باد اتحاد و همبستگی کارگران پیش بسوی اعتصابات سراسری کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران ١١ شهریور٩٧، ٢ سپتامبر ٢٠١٨

 

بازگشت موقت کارگران گروه ملی فولاد اهواز به سرکار اگر وعده ها عملی نشود برمیگردیم کارگران گروه ملی اهواز بعد از دو هفته اعتصاب و اعتراض و تحمیل برخی عقب نشینی ها به مدیریت این شرکت اعلام کرده اند که موقتا به سرکار باز میگردند. مدیریت به کارگران قول داده است که در اولین گام پرداخت حقوق خردادماه و ورود مواد اولیه برای راه اندازی تولید را فورا عملی کند. کارگران طی بیانیه ای اعلام کرده اند که با توجه به مشاهده برداشتن گامهایی در جهت عملی کردن این وعدها و اتفاقات مثبتی در جهت راه اندازی تولید در این شرکت با دادن فرصتی دیگر به مدیریت از روز دهم شهریور موقتا کار را شروع میکنند. در این بیانیه کارگران خواستهای خود را به صورت سه فاز جداگانه اعلام کرده اند که بهانه ای برای مدیریت برای پشت گوش انداختن و عملی نکردن آنها نماند. بنا به این بیانیه "برنامه کوتاه مدت یک ماهه"، "برنامه میان مدت سه ماهه" و "برنامه بلند مدت" کارگران گروه ملی اهواز به مدیریت اعلام شده و دراین برنامه ها راه انداختن تولید، پرداخت به موقع حقوقها، تامین شغلی، حل مساله مسکن کارکنان، تعیین تکلیف کارگران بازنشسته و مساله پرداختی های آنها، ایمنی محیط کار و تامین زندگی خانواده های کارگران متوفی در جزئیات و بصورت زمان بندی اعلام شده است. مبارزه طولانی مدت کارگران گروه ملی اهواز در کنار کارگران نیشکر هفت تپه و راه آهن فصل تازه ای را در جنبش کارگری گشوده و بر فضای سیاسی در جامعه تاثیرات محسوسی گذاشته است. یک خواست و تاکید مهم رهبران کارگران گروه ملی اهواز و نیشکر هفت تپه ضرورت ایجاد شوراهای مستقل کارگری و مردمی و نظارت مستقیم کارگران بر شرایط کارشان است. خواستهای اعلام شده کارگران گروه ملی فولاد اهواز باید فورا پاسخ گیرد. حزب کمونیست کارگری حمایت خود را از مبارزات و خواستهای کارگران گروه ملی اعلام میکند.

پیش بسوی اعتصابات سراسری!

حزب کمونیست کارگری ایران ١٠ شهریور ٩٧- ١ سپتامبر ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت