.
سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷.
امروز:
Dec 11 2018.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 14 مرداد 1397 ساعت 12:25

گفتگوی آرش نظامی از تلویزیون آرین با فرهاد بشارت

با درودهای فراوان گفتگوی آرش نظامی از تلویزیون آرین با فرهاد بشارت

2018چهارم اوت

لینک این گفتگو  

https://www.youtube.com/watch?v=X8vX_0EE8Gc

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت