.
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 17 تیر 1397 ساعت 20:20

همایش مسخره مجاهدینی

از همایش مسخره مجاهدینی که در سر رویای حکومت در ایران فردا را دارند تا ادعای ساختگی شان

https://www.youtube.com/watch?v=48eJ3sq5ZwI&feature=share

 

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت