.
دوشنبه ۳۰ دي ۱۳۹۸.
امروز:
Jan 20 2020.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 11 تیر 1397 ساعت 11:48

ثریا شهابی: گانگسترهای فرقه رجویه در فاز تعجیل!

رویدادهای سیاسی هفته

مردم “توطئه‌ گران” را می شناسند!

 گانگسترهای فرقه رجویه در فاز تعجیل!

 

مردم “توطئه گران” را مي شناسند!

 حسن روحاني در همايش سراسري قوه قضاييه: “در هر مرحله "دشمنان اين ملت، توطئههاي بزرگي را انجام دادند".

 اشاره حسن روحاني به سياست هاي ترامپ و تحريم ها و خراب شدن بار آن بر گرده اکثريت ميليوني مردم در ايران است. ترامپ، جوهر ارتجاع زمانه و بازي اش يک روز با ورق کره شمالي اتمي و يک بار با حکومت ايران، نقش تعيين کننده اي در رابطه مردم ايران، دهها ميليون محروم، زنان، کارگران، معلمان و دانشجويان و … با حاکميت ندارد. همانطور که فرقه رجويه به رهبري مريم رجوي نقشي در اين رابطه ندارند. 

مردم ايران چهل سال است “توطئه گران” خود را مي شناسند. ميدانند که منشا ثروت و قدرت آنها، طي چهل سال گذشته،  محروميت و سرکوب داخلي است نه دشمن خارجي! ميدانند که هزينه تحرکات نظامي در خاورميانه و ميوه چيني از تخريب عراق و .. براي بقا حکومت داخلي، عليه منافع مردم ايران و عليه منافع مردم مناطق تخريب شده است.  در جهان امروز، از انگلستان تا آمريکا و ايران و عراق  و .. بهانه “دشمن خارجي”، براي سرپوش گذاشتن بر روي نقش مخرب کارکرد دولت هاي تا مغز استخوان دست راستي خودي، رنگ باخته است. معضلات و مشکلات داخلي، معضلات و مشکلات کار کرد سرمايه در سراسر جهان، بر سر قدرت هاي حاکم در داخل در حال خراب شدن است. در اين ميان جمهوري اسلامي ايران،  ستاره اول بازي سرنگوني زير فشار پايين است.    روحاني به جاي “امنيت” فراريان در خارج از کشور، بايد به فکر “امنيت” خود و نظام اش از گزند تعرض پايين و محکومين باشد. خامنه اي به جاي ترهات “جلب اعتماد افکار عمومي” بايد به فکر جلب ترحم مردم باشد!   اين سير را نمي توان متوقف کرد. جمهوري اسلامي ايران در سراشيب سقوط اقتصادي تلاش ميکند بار آن را بر سر مردم خراب کند. بايد يقه شان را گرفت. دروغ ميگويند که پول و ارز نيست. حقوق نمايندگان مجلس، خرج دم و دستگاه مقام معظم و تبليغات اسلامي و تسليحات و دخالت در تخريب خاورميانه که جمهوري اسلامي ايران يک رکن آن بوده است، و هزاران هزار قلم ديگر از هزينه بقا نظام شان را مردم يک به يک حسابرسي کرده و ميکنند! نحوه به زير کشيده شدن اين ها، تغيير نظام و نحوه دخالت پايين، موضوع امروز است نه نحوه ادامه حاکميت شان.  سازمان دادن قدرت مردمي از پايين، با پرچم کمونيست ها و حکمتيست ها، امروز از نان شب واجب تر است.    

  فرقه رجويه در فاز تعجيل 

اوضاع پر التهاب اعتراضي و مسئله سرنگوني جمهوري اسلامي ايران بار ديگر گانگسترهاي سياسي فرقه رجويه، را فعال کرد! باز مجاهدين در فاز تعجيل،  ستاره آبي پوش فاکس نيوز ولاحضرت خواهر مريم رجوي، را جلو صحنه آورد تا با نمايش به اندازه کافي آدم کرايه اي و اشتهاي آتشين “ملاستيزي” خود را عرضه کند تا تاج و تخت از دست رفته رييس جمهور مقاومت را باز پس بگيرد!   به اين اميد که جاي آقاي پهلوي در اپوزيسيون راست پروترامپ و پروغرب را بگيرند! حقيقتا اين فرقه، کانديد مناسب تري براي سناريو هاليوودي “رژيم چينج” اين دور گنديده ترين رگه بورژوازي راست در غرب است. 

کنگره مجاهدين و حضور جان بولتن در ان و کنگره ملي ايرانيان و حضور چند نماينده ديگر مجلس امريکا و مسابقه اينها براي نشان دادن توان و قدرت نوکري، ميگويد که بايد شتاب کرد و شانس شان را کور کرد.   يکي (کنگره ملي ايرانيان) قانون اساسي را نوشته است و ديگري (مجاهد) دستپاچه اعلام فرموده است که حکومت آينده  “مجاهديني” حکومتي سکولار و خواهان جدايي مذهب از دولت اند و برابري کامل زن و مرد البته با رياست ستاره آبي پوش و محجبه جمهوري اسلامي مجاهديني مريم است!  اين رويا ممنوعه را بايد برايشان کابوس کرد!

 فرقه رجويه، امروز در فاز تعجيل، از جنس خامنه اي و روحاني و رييسي است. پاره از قدرت رانده شده تن حاکميت است! باند مافياي از قدرت رانده شده جمهوري اسلامي ايران است! قدرت مردم، ميتواند شانس نداشته اين ها را که امروز توسط دست راستي ترين جريانات ارتجاع جهاني باد زده ميشود، تماما کور کند. اين يکي از وظايف کمونيست ها است. 

 ۲ ژوييه ۲۰۱۸

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت