.
شنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 16 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

چهارشنبه, 30 خرداد 1397 ساعت 02:57

کارگران فولاد اهواز حکومت را عقب راندند

کارگران گروه ملی فولاد اهواز با تداوم اعتراض و اعتصاب و تجمع موفق شدند حکومت را عقب برانند و حدود ٥٠ نفر رفیق زندانی خود را آزاد کنند. به کارگران همچنین قول داده شد که دو ماه از سه ماه حقوق معوقه شان پرداخت میشود و ٥٠ میلیارد تومان نیز برای جلوگیری از تعطیل کارخانه به آن اختصاص داده میشود. این درجه از عقب نشنی حاصل مقاومت متحدانه و شجاعانه کارگران فولاد است که ١٦ روز است در اعتصاب و تجمع به سر میبرند و تسلیم سرکوبگران نشده اند. تجمعات اعتراضی کارگران فولاد و خانواده های آنها برای آزادی حداقل ١٠ نفر از کارگرانی که همچنان در بازداشت به سر میبرند، ادامه دارد.
جرم کارگران این است که در مقابل بالاکشیدن اندک حقوقشان کوتاه نیامده اند، جرمشان این است که به دفتر نماینده مفتخور حکومت در اهواز که همکار ارگان های سرکوب و مدیران و مفتخوران است حمله کرده اند، جرمشان این است که درس اعتراض و مقاومت جمعی به مردم میدهند و تسلیم ارگان های سرکوب حکومت نمیشوند. حکومتی که با سرکوب و زندان سر کار است، برای تداوم عمر ننگین خود احتیاج دارد کارگران معترض فولاد را مرعوب کند، تا مانع گسترش اعتراض آنها شود و از اینطریق درسی به سایر کارگران و مردم معترض بدهد اما کارگران فولاد این تشبثات را به ضد خود تبدیل کردند و به جامعه نشان دادند که حکومت از تداوم اعتصاب و اعتراض کارگران وحشت دارد و با ایستادگی کارگران مجبور به عقب نشنی میشود، از پیوستن مردم به اعتراض کارگران نگران است و در شرایط کنونی در مقابل اعتراضات بحق مردم مستاصل و ناتوان است. کارگران فولاد به کل طبقه کارگر و مردم اعتراض در سراسر کشور نشان دادند که وقت ایستادگی و مقاومت و بیرون کشیدن حقوق خود از حلقوم مشتی مفتخور است.
کارگران زندانی باید فورا و بی قید و شرط آزاد شوند. وثیقه ها و هر نوع پرونده ای علیه کارگران باید ملغی شود. حقوق های معوقه باید فورا پرداخت شود، از کارگران بدلیل دستگیری و ضرب و شتم وحشیانه آنها با باتوم و شوکر برقی رسما معذرتخواهی شود، اخبار اعتراضاتشان در رسانه های حکومتی بطور کامل پخش شود و تداوم کار کارگران تضمین شود.
حزب کمونیست کارگری به کارگران فولاد اهواز درود میفرستد و بر اتحاد آنها، برگزاری مجمع عمومی و تصمیمات مشترک و متحد برای تداوم مبارزه تا تحقق کلیه خواستهای آنها و بویژه آزادی بی قید و شرط همکارانشان تاکید میکند و خانواده های آنها را به شرکت فعال در تجمعات اعتراضی و مجامع عمومی کارگران فرامیخواند.
حزب کمونیست کارگری ایران
٢٤ خرداد ١٣٩٧، ١٤ ژوئن ٢٠١٨

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت