.
دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 18 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 03:32

( ال.او ) و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛ دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!

به دعوت
سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد( ال.او )  و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛ دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!
کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
در گفتگو با مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه
جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ
زمان: استکهلم : جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۷.۰۰ - ۱۹.۳۰
مکان : ABF  -Sveavägen 41  
گوتنبرگ:  شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ ، ساعت .۱۶.۰۰تا ۱۸۰۰
مکان : Södra allegatan 1B.  Järntorget. Göteborg.

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت