.
سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸.
امروز:
Mar 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 03:24

برنامه هایی جدید تلویزیون برابری

مجید دارابیگی: پس لرزه های خروج امریکا از برجام
https://www.youtube.com/watch?v=qFV5fiOXzVg&t=491s

نسرین ابراهیمی: جوانبی از جنبش کارگری در جهان و ایران
https://www.youtube.com/watch?v=mHMJb4xnubw&t=268s

گزارشی از حضور رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی در سازمان جهانی کار و نیز ارتباط وسیع آنها با سندیکاهای کارگری چند کشور اروپایی
https://www.youtube.com/watch?v=O1V66Um0sPI&t=434s

گفتگوی آرش کمانگر با فریدا آفاری درباره ضرورت مبارزه با میلیتاریسم و نیز عواقب خروج امریکا از برجام
https://www.youtube.com/watch?v=AsaCzDxudSM&t=1286s

برنامه ماهواره ای ۳۱ مه - به یاد رفیق رضا غفاری
https://www.youtube.com/watch?v=m73gJ1Nx7Pw&t=993s

گره گاه های عزیمت به سمت جنبش بیکاران - گفتگوی بهروز خباز با مصطفی اسدپور
https://www.youtube.com/watch?v=5H5SIaX08xo&t=1544s

برنامه های جدید رادیویی در سایت برابری با: سولماز اسکندری، بهروز فراهانی، اسفندیار منفردزاده، جواد تسلیمی، احمد پوری و سعید افشار
www.radiobarabari.com

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت