.
سه شنبه ۶ فروردين ۱۳۹۸.
امروز:
Mar 26 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

دوشنبه, 21 خرداد 1397 ساعت 03:23

ابراهیم باتمانی: تجاوز به حقوق و جسم کودکان

ابراهیم باتمانی: تجاوز به حقوق و جسم کودکان،
ننگ سرمایه داری وارتجاع مذهب

چند روز پیش خبر هولناک و تکان دهنده و غیر انسانی در یکی از دبیرستانهای تهران، که به دهها کودک بیگناه و بخت برگشته در زیر سایه حکومت عدل الهی مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته بودند، رسانه ای شد. این حرکت کثیف و شنیع به وسیله  ناظم این دبیرستان انجام شده بود. درز کردن این خبر از کانال خود بچه ها و خانواده هایشان صورت گرفت. "رهبرخامنه ای"، این سازمانده و مدافع تجاوز شرعی به کودکان، با عوامفریبی  کامل، و بخاطر ترس  از بروز خشم و عکس العمل جامعه، "دستور رسیدگی فوری" به آن اتفاق را صادر کردند!
با شنیدن این نوع اخبار دل هر انسان آگاه و انسان دوست و شرافتمندی به درد می آید، باید تلاش نمود بدوا علل وقوع و گسترش چنین پدیدهای ضد انسانی را به درستی شناخت و همه کاسه و کوسه ها را فقط روی سر مرتکبین چنین جنایتهای نه شکاند، چرا که خود آنها نیز پرورش یافته و قربانی دست یک فرهنگ و سیاست و ایدئولوژی  معینی هستند، و ثالثا  به جای پرده پوشی  اصل مشکل و آدرس غلط دادن، ضروری است  با صدای بلند به آن پدیده پرداخت و راه واقعی مبارزه  با آن و پایان دادن به جنایت نسبت به کودکان و نوجوانان  را به درستی دریابیم.
باید درست متوجه شد که این  نوع جنایتها، از تجاوز جنسی و روحی تا تحمیل فقر، کار خیابانی، باز شدن دست مافیا در فروش جسم و روح شیرین کودکانمان  از کدام فرهنگ، منفعت و مناسبات کدام سیستم و نظام طبقاتی و مذاهب تاثیر گرفته و سر چشمه میگیرد. واقعیت این است در جهان امروز، تمام این جنایتها و فلاکتی که به کودکان تحمیل میگردد محصول نظام سرمایه داری است. به خاطر پول و منفعت و در قدرت ماندن مادام العمر خودشان، و برای رام کردن کل جامعه زیر دست خودشآن باید از راه تعرض به خردسالان شروع کنند. از هر نظر، از جمله تعرض جنسی و روحی و شخصیتی به کودکان بخش تفکیک ناپذیری از منافع سرمایه داری و سرمایه داران و مذاهب، به ویژه مذهب وحشی اسلام و دولتهای حامی آنها را تامین میکند. تجاوز به کودک  و آزار دادن  آنها پدیده جهانی شده است و روزی نیست که قربانی نگیرد. هر روز هزاران هزار کودک میمیرند  بخاطر کار بردگی، بخاطر گرسنگی، زیر بمبارانها و بردنشان به جنگهای تروریستی، و یا بدون برخورداری از دکتر و دارو، و یا در شکل شنیع تجاوز به آنها در مدارس و محل کار و خیابانها، و در مراسمهای "ازدواج" و کلوبهای سکس که  "قانونی" هم هست!
اما بیشترین امار جنایت علیه کودکان ، از جمله جنایت هولناک تجاوز جنسی به کودکان، در کشورهای اسلام زده میباشد.چرا ؟، زیرا علاوه بر وجود منفعتهای کور اقتصادی نظام سرمایه داری در این مناطق ایدئولوژی و فرهنگی حاکم است که تماما نرسالار، ضد زن، ضد کودک و افسار گسیخته و الهام گرفته از حکایت محمد و قران است!. به خاطر اینکه خود "حضرت محمد" وقتی با عایشه  به اسم ازدواج به این دختر بچه تجاوز شرعی کرد ایشه ٩ سالش بود . این تنها حرف من نیست تاریخ این جنایت و تجاوز را ثبت کرده ،در قران و شریعت شان نوشته شده است، و این جنایت و فرهنگ "بچه بازی" را به قانون و فرهنگ هر انسان بی وجدانی تبدیل کرده اند که از آن پیروی میکند.  وقتی همزمان صدها دختر بچه از هفت سال تا دوازده سالکی با مردهای بیست  و پنج تا چهل- پنچا سالگی را در یک روز به اصطلاح جش عروسیشان را در این نوع کشورها می بینیم گویای این بربریت و تجاوز علنی به کودکان در پوشش همین اسلام ضد انسانی شان است.
در ایران نیز بدون تردید کلیه شواهد و پراتیک و قانون و عملکرد چهل ساله  حاکمیت جمهوری اسلامی ایران نشان داده و میدهد  که در این زمینه نیز دقیقا مانند "حکومت اسلام محمدی" عمل میکنند. در حکومت جمهوری اسلامی ایران تجاوز به کودکان، از جمله دختر بچه ها جرم نیست،قانونی و شرعی به حساب میاید. همانگونه که برای اسلام سنی و داعشی و بردگان جنسی هم چنین است. مگر سعید طوسی قاری قران نور چشمان رهبر معظم خامنه ای شیاد ودزد، تجاوز به چندین کودکی که رفته بودن همین کتاب فاسد پرور قرآن را، که اجازه تجاوز به کودک  به آنهامیدهد، مورد تجاوز قرار نمی گیرند؟مگر سعید طوسی  با مجازاتی مواجه شد؟ نه!، هنوز هم دارد شغل شریفش  را ادامه میدهد و به کسی هم حساب پس نمیدهد.
بگذارید در همین رابطه به آثاری از شخص خمینی، این نماینده خدا و امام امت، و رهبر همین آدمکشان و متجاوزین به حقوق کودکان را برای خواننده گان عزیزی که تا حال ندیده اند اشاره کنم، و قضاوت با خود خوانندگان خواهد بود.
کتاب تحریرالوسیله خمینی صفحه ٢٥٨ جلد دوم میگوید "نزدیکی با زوج قبل از اتمام شدن ٩ سال جایز نیست. نکاحش دائمی باشد یا منقطع . و اما سایر لذتها مانند لمس نمودن با شهوت و بغل گرفتن و تفخیذ حتا در دوره شیرخواری اشکالی ندارد".   بله این کتاب خمینی در حوزه علمی قم و حوزه های دیگر در سراسر ایران تدریس میشود و به فرهنگ جامعه تبدیل کرده اند.  طبق این حکم احمقانه خمینی، آخونده ها وبسیجیها و حزب الهی ها و سربازان گمنام امام زمان و گروه ارشاد و جان بازان و...، تجاوز به بچه مردم را حلال، قانونی و مثل آبخوردن برایشان ساده  شده است.  بنابر این بنا به سنت و دستورات محمد و خمینی و ابوبکر البغدادیها از نظر اسلام و شرع  تجاوز به کودکان هیچ ایرادی ندارد  و جرمی هم شامل متجاوزین به کودکان نمیشود.
بنا به پرورش و تبعیت از این فرهنگ، هر روز به کودکان تجاوز میشود، فقط موارد کمی علنی و رسانه ای میگردد. هفته گذشته نیز یک دختر بچه پنج ساله افغانی مورد تجاوز سه مرد وحشی و درنده قرار میگیرد. و بعد از چند ساعت جنازه نیمه جان بهاره در یک خرابه ای پیدا میکنند.در همین رابطه محمد جوادابطی "نماینده" خمینی شهر در مجلس شورا اسلامی، و نماینده راستین قران و خمینی روز گذشته در نامه ای خواهان برکناری رئیس اورژانس اجتماعی  به دلیل انتشار خبرتجاوز به کودک پنج ساله افغانستانی شده بودند!  و عصبانی است از این جهت که چنین موضوعاتی که پیش ایشان و نظام و اسلامش  یک امر عادی تلقی میشود، نمیبایست در رسانه ها باز تاب می یافت!  دوباره در همین چند روز جسد دختر بچه حدود ده ساله دیگر با هویت نامشخص در مسیر فرودگاه آبادان در نزدیکی شهر خرمشهر  پیدا شده است  و جسد  او  را هم اتش زده بودند. بدین ترتیب ماشین تجاوز و آزار و جنایت نسبت به کودکان بطور بی وقفه در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، جان  کودکان را میگیرد. به علاو،هم اکنون در زندانهای جمهوری اسلامی طبق آمار خودشان ٦٠٠ کودک همراه مادرانشان در زندان به سر میبرند، هیچ تردیدی نباید داشت که چنین کودکانی سالم به جامعه بر نمیگردند و این حکومت جنایتکار برایش اصلا مهم نیست. چه برسد به هزاران کودک و نوجوان دختر بچه در ایران به علت فقر و نداری و مشکلات اجتماعی و یا با زور به شوهرشان میدهند. حتی بنا به سنت و شریعت جاهلین در دوره بزرگ سالی نیز تن فروشی زنان را در پوشش صیغه رواج میدهند. و از این کانال برای خود پولهای هنگفتی به جیب می زنند.
این رژیم نه تنها رژیم جنایت و سرکوب و تحمیل فقر بی وقفه است، نه تنها یک نظام ضد کارگر و ضد زن و ضدآزادی است، که رژیم سرمایه داران و اسلامیون و سیستمی است که حتی به جان و زندگی و امنیت و حرمت  بی دفاع کودکان نیزهیچ رحمی نمیکند. ایا کسی هست بعداز چهل سال تجربه آن حقایق تلخ و زندگی کردن در این منجلاب هنوز در توهم بسر ببرد و یا امیدوار به تغییرچنین رژیمی باشد؟ این همه تحقیر و سرکوب و تجاوز جنسی که از طرف  عوامل فاسد جمهوری اسلامی و مرتجعن به کودکان در ایران صورت میگیرد، اگر در هر کشور نیمچه متمدنی چنین اتفاقات تلخ و ناگواری می افتاد مردمان ان کشور کل آن حاکمیت را ساقط می کردند.
جوانان، کارگران، زنان ستمدیده، انسانهای آزادیخواها و برابر طلب و شرافتمند ، مدافعان حقوق کودک!چرا این شرایط را تحمل میکنید؟!  این جنایتکاران چهل سال است دارند دزدی و جنایت و فقرو فلاکت و بیکاری  واعتیاد و فحشا و شلاق زدن و اعدام کردن و بلاخره بی حرمتی و تجاوز به کودکانی که باید مانند مردمک چشم از آنها حفاظت نمود، به یک پدیده عادی و هر روزه تبدیل کرده اند.  باید به میدان آمد و این کثافت اسلامی را از سر راه برداشت.باید متحد شد  و با قدرت خود این رژیم دیکتاتور و جنایتکار را به زباله دان تاریخ ریخت. هیچ راه دیگر نداریم  جز اتکا به خودمان و به اتحاد و سیاست روشن و سوسیالیستی و انقلابی، راهی جز سازماندهی خود برای شروع اعتراض و اعتصابات محکم و گسترده، و آماده شدن برای سرنگونی قهر آمیز این رژیم  فاشیست دینی جلو خود نداریم !  
در این مبارزه، حزب سوسیالیست انقلابی ایران با سیاست روشن و طبقاتی و سوسیالیستی سنگر به سنگر در کنار شما و در صف اول مبارزه برای سر نگونی کلیت نظام وحشی جمهوری اسلامی قرار دارد.  بیائید متحدانه این مبارزه و این حزب را مستحکم تر و قدرمند تر کنیم!
ننگ بر جمهوری اسلامی و متجاوزین به حقوق و جسم کودکان!
منبع: شماره ٥٢ نشریه سوسیالیسم امروز
١٩ خرداد ١٣٩٧
٩ جون ٢٠١٨
www.simroz.org

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت