.
سه شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۷.
امروز:
Feb 19 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

سه شنبه, 25 ارديبهشت 1397 ساعت 00:17

اسماعیل مولودی: اعتیاد (مواد مخدر، الکل و قمار) یک مشکل اجتماعی است

اعتیاد (مواد مخدر ، الکل و قمار) یک مشکل اجتماعی است ! برنامه ای از رادیو رهاورد برنامه امروز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷خورشیدی  نگاهی داریم به اعتیاد(مواد مخدر؛ الکل و قمار) بعنوان ی‍ک مش‍کل اجتماعی باید بهش نگاه کرد. در این رابطه همراه هستیم با اسماعیل مولودی فعال سیاسی چپ و آسیب شناس مسایل سیاسی و بحثهای اجتماعی در جامعه سوئد

http://radiorahavard.se/archives/2710

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت