چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:27

حمید تقوائی: بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر، شاخص ها و تفاوتهای امسال با سالهای قبل

گفتگوی رادیو پیام کانادا با حمید تقوائی از حزب کمونیست کارگری ایران بمناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر،  شاخص ها و تفاوتهای امسال با سالهای قبل.

http://radiopayam.ca/taqvaee_may1