چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:25

حسن شمسی: خروج آمریکا از برجام و تبعات آن

 گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسن شمسی عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران در مورد خروج آمریکا از برجام و تبعات آن از لحاظ سیاسی و اقتصادی بر ایران، جنبش طبقه کارگر، جنگ علیه ایران و یا نیابتی و رژیم چنج.

http://radiopayam.ca/Barjam_Shamsi