.
چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸.
امروز:
May 22 2019.
برابر با

 ارسال مطلب به ایران تریبون

matlab@iran-tribune.com

منتخب ایران تریبون

نشریات

یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:25

حسن شمسی: خروج آمریکا از برجام و تبعات آن

 گفتگوی رادیو پیام کانادا با حسن شمسی عضو کمیته اجرایی حزب کمونیست ایران در مورد خروج آمریکا از برجام و تبعات آن از لحاظ سیاسی و اقتصادی بر ایران، جنبش طبقه کارگر، جنگ علیه ایران و یا نیابتی و رژیم چنج.

http://radiopayam.ca/Barjam_Shamsi

با ما در تماس باشید

عضویت در خبرنامه سایت