چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:22

برنامه های جدید برابری

گفتگوی بهروز خباز با ستار رحمانی درباره دور جدید اعتراضات معلمان ایران

https://www.youtube.com/watch?v=zMRbF1S5Xww

سخنرانی حسن حسام در ونکوور درباره جنبش کارگری ایران و برخی معضلات آن

https://www.youtube.com/watch?v=PZo74UV5PEY

گفتگوی علی دماوندی با مجید دارابیگی درباره خروج امریکا از برجام و پیامدها

https://www.youtube.com/watch?v=on9VQZiwYSM

گفتگو با محمد رحیمی درباره اعتصاب بانه، موقعیت کولبران و سرنوشت رامین حسین پناهی

https://www.youtube.com/watch?v=6Hq72MOfH4E

گفتگو با مرسده قائدی دربااره خاورن های ایران و سیاست رژیم اسلامی

https://www.youtube.com/watch?v=B11o5ag16K4

گزارش آرش کمانگر از مراسم کمیته اول ماه مه 2018 - ونکوور کانادا

https://www.youtube.com/watch?v=mwJi3b6b9SE

شعرخوانی حسن حسام در برنامه کانون نویسندگان ایران (در تبعید) - ونکوور 6 مه 2018

https://www.youtube.com/watch?v=wg6eF6G9a-c

ارزیابی از موانع و گره گاهها در جنبش کارگری ایران - گفتگو با سعید سهرابی و بهروز فراهانی

https://www.youtube.com/watch?v=T5Xnvzz889Y

برنامه های جدید رادیویی در سایت برابری با: میهن جزنی - حمید مافی - سولماز اسکندری - مهران مصطفوی - شهاب برهان - تقی روزبه ... www.radiobarabari.com