چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:21

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران: دستگیری فعال کارگری آرمین شریفی در سنندج یدالله صمدی

دستگیری فعال کارگری  آرمین شریفی در سنندج یدالله صمدی هنوز در زندان است  در ادامه بازداشت فعالان کارگری در سنندج، سه شنبه "١٨ اریبهشت"، فعال کارگری "آرمین شریفی" عضو سندیکای کارگران فصلی و ساختمانی سنندج، پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر بازداشت، و به مکان نامعلومی منتقل شده است. لازم به ذکر است که، تا کنون از اتهامات وارده و نحوه نگهداری وی، اطلاع دقیقی در دست نیست. در همین راستا، طی روزهای اخیر نیز چند تن دیگر از فعالان کارگری به اتهامات واهی مشارکت در برگزاری روز جهانی کارگر بازداشت شده اند.

یدالله صمدی و امیر شهابی ١١ اردیبهشت روز جهانی کارگر توسط  نیروهای لباس شخصی وزارت اطلاعات در سنندج دستگیر شدند. جمعی از کارگران خباز سنندج با انتشار نامه ای در مورد یدی صمدی نوشته اند؛  از طرف جمعی از کارگران خباز مردم شریف ایران و کردستان و شهر سنندج تا امروز نزدیک ده روز از بازداشت غیره قانونی نمایندگان منتخب و دلسوز کارگران خباز سنندج و حومه میگذرد و از،سرنوشتشان خبری نیست فقط چند بار با خانواده هایشان تماس گرفتن. همان گونه میدانید یدی صمدی مریض و نیاز به درمان فوری دارد. نمایندگان خباز سنندج یدی صمدی و امیر شهابی صدای چهار هزار کارگر شهر سنندج و خانواده های این کارگران هستن. این نمایندگان فقط مشکلات و دغد دغده روز مره صنف خودرا منعکس کردن مشکلاتی از جمله دستمزد کم. مسایل سخت و زیان آور کار در محیط کارگری که کارگر نانوایی با آن روبه رو هست کارگران نانوایی نزدیک به پنج سال افزایش دستمزد ندارند و امثال در روز جهانی کارگر نمایندگان خباز سنندج یدی صمدی و امیر شهابی را در منزل بازداشت کرده و ما جمعی از کارگران خباز سطح شهر سنندج، از مردم و فعالین کارگری در ایران و کردستان میخواهیم صدای این دو نماینده دستگیر شده یدی صمدی و امیر شهابی باشن جمعی از کارگران سطح شهر سنندج و حومه.

دستگیری فعالین کارگری به بهانه شرکت در مراسم های روز کارگر توسط حکومت هار اسلامی نشانه ای بارز از ترس و وحشت این رژیم از کارگران و مردم است.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران دستگیری فعالین کارگری آرمین شریفی و  یدالله صمدی را قویا محکوم میکند و خواهان لغو کامل هر نوع اتهامی به آنها و بسته شدن این پرونده و سایر پرونده هایی است که برای فعالین اول مه ساخته شده است.

دستگیر شدگان مراسمهای روز جهانی کارگر فورا باید آزاد شوند! آرمین شریفی  یدالله صمدی  فورا باید آزاد شوند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران ٢٠ اردیبهشت   ١٣٩٧ ١٠ می ٢٠١٨