چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:20

چریکهای فدایی خلق ایران: در باره خروج ایالات متحده آمریکا از "توافق اتمی"

شب گذشته رییس جمهور آمریکا، دونالد ترامپ از طریق امضای "فرمان اجرایی"، رسما خروج دولت آمریکا از توافق هسته ای فی مابین کشورهای 5 بعلاوه یک و جمهوری اسلامی، موسوم به برجام را اعلام کرد و در همان زمان وعده "اعمال شدیدترین تحریمها" علیه ایران را داد. رییس جمهور آمریکا در توجیه این اقدام، فریبکارانه مدعی شد که توافق هسته ای موسوم به برجام یک توافق بسیار "بد" بوده و باعث جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی نمی شود و اقدام آمریکا با هدف ممانعت از دسترسی این رژیم به "سلاح اتمی"، تقویت "امنیت" و "صلح" انجام می شود. رییس جمهور آمریکا در ادامه نیز با تهدید و خط و نشان کشیدن برای رقبای امپریالیست دولت آمریکا اخطار داد که کشورهایی که به رژیم جمهوری اسلامی کمک کنند را نیز مورد برخورد و "تحریم" قرار خواهد داد. بلافاصله پس از اعلام این تصمیم، سفیر آمریکا در آلمان به شرکتهای آلمانی هشدار داد که زمان کاهش فعالیت آنها در ایران فرا رسیده و بهتر است ایران را ترک کنند. متعاقب اعلام تصمیم ترامپ در خروج از برجام و عزم بر اعمال تحریمهای بیشتر علیه جمهوری اسلامی، رئیس جمهور رژیم، بر خلاف تهدیدات تو خالی رهبر جمهوری اسلامی در مورد "آتش زدن برجام" در صورت "پاره کردن " آن توسط آمریکا، به صحنه آمد و با خفت تمام تاکید کرد که حکومت با سرمایه گذاری روی حمایت سایر قدرتهای امپریالیستی مانند اتحادیه اروپا فعلا در برجام باقی خواهد ماند. اکنون با خروج دولت آمریکا از برجام و تهدید به تحریم جمهوری اسلامی، آنچه بیش از هر سناریوئی مطرح است، دور جدیدی از تنشهای منطقه ای توسط امپریالیسم و سگان زنجیریش می باشد که پیامد اساسی آن، تعمیق بحران در خاورمیانه، تلاش برای گسترش حضور نظامی آمریکا و سایر تبهکاران بین المللی و مزدوران رنگارنگشان در این کانون بحرانی و احتمال فزاینده برخوردهای نظامی و حتی جنگ های جدید بین دولتهای منطقه خواهد بود که همگی  درست در راستای سیاست های تجاوز کارانه امپریالیسم آمریکا در سطح بین المللی ست. اکنون برای کمتر کسی قابل انکار است که امپریالیسم آمریکا در شرایط تداوم و تعمیق بحران اقتصادی گریبانگیر خود بویژه در دو دهه اخیر برای کسب امتیازات اقتصادی بیشتر از رقبا و گسترش بازارهای خویش و تحمیل "رهبری" یعنی دیکته کردن سیاستهای مورد نظر خود در صفوف قدرتهای اعظم نظام سرمایه داری، بیش از پیش به خط گسترش بحران و میلیتاریسم  روی آورده است. در اجرای این خط، یکی از پروژه ها بازی با "کارت هسته ای" جمهوری اسلامی می باشد. این کارت، چه در زمان پیش از به اصطلاح توافق (برجام)  و چه بعد از آن، ابزاری بوده که به رفع نیاز فوق برای امپریالیسم آمریکا خدمت کرده و خواهد کرد. تلاش برای تخفیف بحران اقتصادی گریبانگیر نظام اقتصادی آمریکا از طریق انتقال آن به شرکا و نوکران آمریکا، تهدید و فشار بر رقبا و بحران سازی، تشدید مسابقه تسلیحاتی و فروش سلاح و لشکر کشی نظامی یکی از اساسی ترین ابزارهای پیشبرد چنین سیاستی ست. بنابراین اقدام اخیر دولت آمریکا مبنی بر خروج از برجام، هیچ معنایی جز تلاش برای گسترش جو ناامنی و بحران و جنگ در منطقه ندارد که پیامد آن، سنگین تر شدن سایه شوم فقر و بیکاری و گرسنگی و وحشت بر زندگی فلاکت بار کارگران و زحمتکشان ایران و توده های تحت ستم منطقه خواهد بود. تا آنجا که به واکنش رقبا ی آمریکا در سطح بین المللی و شرکای او در برجام باز می گردد، دولتهای آلمان و فرانسه و انگلستان با محکوم کردن خروج آمریکا از این توافق، بر عزم خویش نسبت به حفظ توافق هسته ای و اصلاح آن به صورتی که برای آمریکا قابل قبول باشد اصرار ورزیده و تاکید کرده اند که با باقی ماندن در برجام مطابق "منافع خود" عمل خواهند کرد. رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی که با کمک امپریالیستها به قدرت رسیده، در طول چهل سال گذشته، با سرکوب انقلاب مردم، با آتش بیاری در 8 سال جنگ امپریالیستی ایران و عراق، با پیشبرد بی وقفه سیاستهای دیکته شده اقتصادی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، با به کوره آتش ریختن صدها میلیارد دلار از ثروتهای ملی در پروژه اتمی ضد مردمی، و بالاخره با نقش آفرینی دائم در کانونهای بحرانی ای که با کارگردانی کثیف ترین جناح های امپریالیستی جنگ طلب در منطقه به راه افتاده جاده صاف کن سیاستهای اربابان جهانی اش بوده است. برغم تمام این خدمات، این رژیم اکنون مجبور به پیمودن مسیر خطرناکی ست که بزرگترین قدرتهای جهانخوار بین المللی یعنی اربابان امپریالیستش برای او تعیین کرده اند. در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی به خاطر وابستگی تا مغز استخوان به قدرتهای امپریالیستی چاره ای جز حرکت در مسیری که اربابانش ترسیم کرده اند ندارد. اما همه می دانند که در صورتی که دولت آمریکا خروج از برجام  و اعمال تحریم بر جمهوری اسلامی را با سیاست اعمال تحریم بر سرمایه های دیگر نیروهای امپریالیست گره بزند که بر خلاف میل آمریکا همچنان قصد تداوم فعالیت در بازار ایران را دارند، آنگاه عملا تضاد های خود با این نیرو ها را تشدید خواهد کرد. در هر صورت با توجه به وزن امپریالیسم آمریکا در مبادلات جهانی، برجام دیر یا زود به یک کاغذ پاره تبدیل خواهد شد و سرنوشت خفت بارتری در انتظار جمهوری اسلامی خواهد بود و البته نتایج فاجعه بار این بحران قبل از هر چیز گریبانگیر حیات کارگران و توده های محروم خواهد شد. این وضعیت مرگبار حاصل مستقیم تداوم سلطه جنایتکارانه رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی بر جان و مال خلقهای ستمدیده ایران می باشد. رژیم جمهوری اسلامی در تمامیت خود هیچ گاه جز ابزاری در دست امپریالیستها برای غارت و سرکوب و بازی با جان و مال مردم ایران نبوده و نیست. امروز، صرف نظر از عوامفریبی های آشکار مقامات امپریالیسم تبهکار آمریکا در توجیه اهداف حاکم بر تصمیم خود در رابطه با برجام و جدا از نمایش ورشکستگی و بی آبرویی رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی در این ماجرا، آنچه مهم است سرنوشت حیات میلیونها تن از مردم ایران و منطقه می باشد که به خاطر سیاستهای ضد خلقی امپریالیستها و نوکرانشان اکنون چشم انداز بس تیره و تاری در مقابل آنها قرار گرفته است. مردم ستمدیده و مبارز ایران برای نجات از این وضع هیچ راهی جز مبارزه برای نابودی جمهوری اسلامی و تغییر شرایط به نفع خود توسط انقلاب توده های به پا خاسته ندارند. تنها با اتحاد مبارزاتی و تشکل و تسلیح توده های انقلابی ست که امکان برافکندن جرثومه جمهوری اسلامی و محو سلطه چپاولگرانه اربابان امپریالیست آن در ایران بوجود خواهد آمد و مردم ما خواهند توانست سرنوشت خود را به شیوه ای دمکراتیک و انقلابی و مستقل از امپریالیستهای جنایتکار بدست گرفته و خواستهای خود را تامین کنند.

مرگ بر امپریالیسم! مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم جمهوری اسلامی! پیروز باد انقلاب! چریکهای فدایی خلق ایران 9 ماه مه 2018