چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:19

علی جوادی: خروج آمریکا از برجام، پی آمدها و واکنشها

با سلام گرم در زیر لینک گفتاری پیرامون خروج آمریکا از برجام را برای شما ارسال میکنم. با تشکر علی جوادی

گفتاری پیرامون خروج آمریکا از برجام، پی آمدها و واکنشها

https://www.youtube.com/watch?v=IIN5ujBnhWw&feature=youtu.be