چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:13

گفتار هفتگی مهدی سامع در رادیو پیشگام: 21 اردیبهشت

سلام و درود گفتار هفتگی مهدی سامع در رادیو پیشگام...جمعه 21 اردیبهشت 1397 برابر با 11 مه 2018

در گفتار این هفته می شنوید:

ـ پروژه اتمی خواست مردم ایران نیست

ـ رژیم ایران و در راس آن خامنه ای مسئول فجایع است

ـ مقاومت در زندان، سرکوبی جنبش اعتراضی ـ

تلگرام فیلتر شد، رژیم قهرمان سانسور

ـ اعتصاب مردم بانه ادامه دارد

ـ بحران سرانه آب در ایران

ـ کمدی جدید: رونمایی از یک کالای ایرانی

ـ به یاد کارگران جان باخته در حادثه معدن زمستان یورت                      

ـ اخبار اعتراضات نیروهای کار

https://www.youtube.com/channel/UC0xYSvAoB8PKqUSsTbW_-SA