چاپ کردن این صفحه
یکشنبه, 23 ارديبهشت 1397 ساعت 18:11

صوتی جلسه 22 اطاق کارگری اردیبهشت

بر اساس پیشنهاداتی که در جلسه 15 اردیبهشت مطرح شد اطاق کارگری سری دوم بحثهای خود را با موضوع «تشکل سراسری کارگران ایران و نقش عناصر آگاه طبقه کارگر در آن» ادامه خواهد کرد. جلسه بعدی اطاق کارگری شنبه 22 اردیبهشت 1397 ساعت 20 تا 22 به وقت ایران گفتگو پیرامون سازمان سراسری طبقۀ کارگر ایران موضوع جلسه شنبه 22 اردیبهشت: پیرامون فراخوان جمعی از فعالان کارگری؛ تشکل سراسری کارگران ایران و نقش عناصر آگاه طبقه کارگر در آن

آدرس اطاق در پلتاک: Categories>Middle East by Countries>Iran> Iran Otaghe Kargari

ضمنا برای مشاهده متن فارسی و ترجمه انگلیسی فراخوان جمعی از فعالان کارگری پیرامون تشکل سراسری کارگران ایران به آدرسهای زیر مراجعه کنید:

http://farakhanekargari.blogspot.com

https://goo.gl/forms/CunhAxkNTk52PpOv2

نوار صوتی جلسه 22 اردیبهشت را میتوانید از لینک زیر دریافت کنید:

https://bit.ly/2wANReC

ضمنا بر اساس پیشنهاداتی که در این جلسه مطرح شد اطاق کارگری سری دوم بحثهای خود را با موضوع «تشکل سراسری کارگران ایران و نقش عناصر آگاه طبقه کارگر در آن» ادامه خواهد کرد. جلسه بعدی اطاق کارگری  شنبه 29  اردیبهشت 1397 ساعت 20 تا 22 به وقت ایران گفتگو پیرامون سازمان سراسری طبقۀ کارگر ایران موضوع جلسه شنبه 29  اردیبهشت: تشکل سراسری کارگران ایران و نقش عناصر آگاه طبقه کارگر در آن