چاپ کردن این صفحه
چهارشنبه, 19 ارديبهشت 1397 ساعت 23:42

نسان نودینیان: در حاشیه اخبار کارگری

نقد؛ بند ١٢ ـ اجرایی شدن ماده‌های ١٢٠ و ١٢١ قانون کار در بیانیه (٨٠ کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی) از قانون کار جمهوری اسلامی سیاست نژاد پرستانه و بیگانه ستیزی "خانه کارگر" است!

بیانیه ٨٠ کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی یکی از پر جمعیت ترین بخش های کارگری در سطح سراسری بمناسبت روز جهانی کارگر اقدام مثبت و روبجلو است. همین تعداد از کانون و انجمن های صنفی در فصل تعیین دستمزدها با موضعی رادیکال به دستمزدهای زیر ٤ میلیون تومان نه گفتند و در مقابل دولت و شورای عالی کار از موضعی رادیکال خواهان دستمزد بالاتر از ٤ میلیون تومان شدند. دو بیانیه ٨٠ کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی قطعا در فضای اعتراضی کارگران و خواستهای آنها موثر خواهد بود.

بیانیه دوم ٨٠ کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی، اگر با خواستهای حق طلبانه و رادیکال به استقبال روز کارگر میرود، اما غافل از توطئه های ضد کارگری، پلید و نژادپرستانه خانه کارگر است. وجود بند ١٢ بیانیه( ١٢_ اجرایی شدن ماده‌های ١٢٠ و ١٢١ قانون کار) کژ راه خانه کارگر در بیانیه است.

خانه کارگر ارگان زرد ضد کارگری در حکومت اسلامی است. خانه کارگر ید طولانی در ایجاد دشمنی و تفرقه در درون کارگران به بهانه کارگر بومی و کارگر غیر بومی و خارجی دارد.

امسال در شرایطی مراسم های روز کارگر بر گزار میشود که حکومت اسلامی از هر دوره ای بیشتر مورد تعرض کارگران و جنبش اعتراضی مردم است. جنبش اعتراضی طبقه کارگر در موضعی روبجلو و تعرضی تر قرار گرفته است. دو بیانیه مشترک ٨٠ کانون و انجمن های صنفی کارگران ساختمانی حاصل و یکی از دستاوردهای این شرایط جدید است. به هر درجه بیانیه های مشترک و توافقات عملی و اعتراضی کارگران در شرایط کنونی گسترش پیدا میکند، حکومتی ها و نهادهای ضد کارگری دست روی دست نمیگذارند و تلاش های مزورانه و ارتجاعی را در اشکال مختلف به اعتراضات تزریق ناسالم میکنند. در ارتباط با بیانیه اول و دستمزدهای بالاتر از ٤ میلیون دست کثیف و گمراه کننده خانه کارگری ها کوتاه بود، اما اینبار خانه کارگری ها در بیانیه دوم بمناسبت روز جهانی کارگر با بند ١٢ حضور بهم میرسانند و ذهر کثیف وسم نژاد پرستی و بیگانه ستیزی را در بیانیه وارد کرده اند.

رفقای کارگر! بندهای ١٢٠ و ١٢١ قانون کار اسلامی در بیانیه ای وارد شده که هدفش و آرمانش، همبستگی جهانی طبقه کارگر فارغ از رنگ و پوست و کارگر بومی وغیر بومی تعریف شده. بندهای ١٢٠ و ١٢١ در بیانیه شما نکته سیاهی است از قوانین حکومتی و دولتی که ستم و نابرابری، شکاف طبقاتی فساد و اختلاس، بیکاری و فقر را در وجود کارگر غیر بومی فورموله میکند.

رفقای کارگر! طبقه کارگر تظاهرات فرمایشی و دولتی خانه گارگری ها در تهران در سال ١٣٩٤ را تجربه کرده. خانه کارگری ها با شعارهائی ضد کارگری مانند «کارفرما حیا کن افغانی را رها کن»، «کارگر خارجی اخراج باید گردد»، «کارفرما حیا کن اتباع را رها کن» سم و کینه نژادپرستی و بیگانه ستیزی را به جامعه تزریق کرد. هر جا راه ورود برای خانه کارگری فراهم شده کینه نژادپرستی به جامعه و به محیط های کارگری سرازیر شده است. وجود بند ١٢٠ و ١٢١ به این معنی است که مشکلات کارگران، بیکاری و فقر را به اشتغال اتباع خارجی منتسب کند. ما صحبتهای نژادپرستانه علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و نمایندۀ مجلس اسلامی رژیم را فراموش نکرده ایم که می گوید: «اشتغال اتباع خارجی در کارهای ساختمانی مهم‌ترین عامل تهدید معیشت کارگران ساختمانی است و این قشر ضعیف جامعه را به نان شب محتاج کرده است.» با این نوع ترندهای نژادپرستانه و خارجی ستیزانه محجوب و خانه کارگر و دولت روحانی توانسته اند بخشی از افکار جامعه را مسموم و علیه کارگران خارجی و بویژه شهروندان افغانی بسیج کند. هر چند علیه این افکار و قوانین ضد خارجی جامعه ایران با درایت و توانایی بالایی به دفاع از شهروندان افعان بمیدان آمد.

مادام درجه بالایی از اتحاد و همبستگی در درون کانون و انجمنهای صنفی وجود دارد، مادام شما هم صدا و در یک سنگر علیه فقر و بیکاری در کنار هم ایستاده اید، علیه بند ١٢ بیانیه ( ١٢_ اجرایی شدن ماده‌های ١٢٠ و ١٢١ قانون کار) اقدامی مشترک انجام دهید.

کارگران، تشکلهای مستقل کارگری و احزاب کمونیستی در ایران همواره بر اتحاد و همبستگی همۀ کارگران صرف نظر از جنسیت، ملیت، نژاد و مذهب و اعتقادشان تکیه کرده اند و می کنند. آنها همواره از برابری حقوق اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی تمام کارگران مزدی در ایران دفاع کرده اند و می کنند. آنها از حق تشکل کارگران خارجی دفاع کرده اند و می کنند. تلاش های رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی و مزدوران او در درون کارگران برای ایجاد تفرقه در کارگران به بهانه های گوناگون، توطئه ای خطرناک به ضد طبقۀ کارگر است. هوشیاری شما و نقد بند ١٢ در شرایط کنونی امری خطیر و مهم است. پ.ن بیانیه ٨٠ کانون و انجمن صنفی کارگران ساختمانی بمناسبت روز جهانی کارگر، و بندهای ١٢٠ و ١٢١ قانون کار اسلامی ضمیمه این نوشته است. نسان نودینیان ١١ اردیبهشت ١٣٩٧ ١ می ٢٠١٨

بیانیه اول ماه مه

روز جهانی کارگران گرامی باد

در آستانه روز جهانی کارگر ، امروزه بر همه روشن شده است که فاصله میان دستمزدها و هزینه های زندگی حداقلی برای کارگران به دره عمیقی تبدیل شده است. سیاستگذاران و مجریان برنامه ها و سیاست های اقتصادی در بخش دولتی و خصوصی کمترین توجه ای به شرایط زندگی اکثریت مطلق آحاد جامعه ندارند و تنها خود را متعهد به حفظ سودآوری سرمایه میدانند. در این شرایط سیاست های خانمان برانداز اقتصادی چند دهه است که با شدت دنبال شده و اجرا میگردد. اما این روند خصوصی سازی و حذف خدمات اجتماعی طی یک دهه گذشته با شدت وحدت بیشتری اجرائی گردیده که به فقر و فلاکت ، بیکاری و سایر ناهنجاری های اجتماعی می انجامد کارگران بخش ساختمان به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های صنعتی کشور، بنا به دلایل متعدد، از این نابه سامانیهای اقتصادی طی سالهای گذشته بیشترین آسیب ها را متحمل شده اند. بیکار سازیهای گسترده ، رکود ساخت و ساز و ....که این شرایط باعث گردیده تا دست شرکت های ساختمانی و پیمانکاران خصوصی در تضییع حقوق کارگران و استادکاران بخش های مختلف کاملا باز و شرایط دلخواه خود را بر زحمت کشان در این بخش از اقتصاد کشور تحمیل کنند. کارگران شاغل در بخش های مختلف ساختمانی، مانند کارگران در سایر بخش های اقتصادی کشور همچنان از دستمزدهائی نامتناسب با هزینه های زندگی برخوردار هستند . اما آنچه که بیشتر ین لطمه را بر زندگی این بخش از کارگران کشور وارد میکند، عدم امنیت شغلی، عدم ایمنی محیط های کاری و پراکندگی جغرافیائی کارگران ساختمانی است. از همین رو ما کارگران ساختمانی به عنوان یکی از پرجمعیت ترین بخش های کارگری ضمن گرامی داشت روز جهانی کارگر و هم صدا با سایر گارگران اعلام می داریم: ١ - تعیین حداقل دستمزد چندین برابری زیر خط فقر اعلام شده توسط نماینده کارفرمایان و دولت، ستمی آشکار بر زندگی میلیونها مزد بگیر است. ٢- سهمیه‌بندی بیمه کارگران ساختمانی بر‌خلاف ماده ٥ تامین اجتماعی هنوز وجود دارد و ما کارگران ساختمانی خواهان لغو سهمیه بیمه هستیم. ٣_الزام کارفرمایان به تامین امنیت محیط‌های کاری و تامین ابزارهای ایمنی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی طبق ماده ٩٥ قانون کار ٤- تامین امنیت شغلی برای کارگران شاغل در کارگاه‌های ساختمانی، از طریق قراردادهای قانونی و پرداخت بیمه بیکاری در ایام رکود شغلی و بیکاری. ٥-پرداخت هزینه‌های درمانی و دستمزد ایام بیماری به کارگران آسیب دیده از حوادث شغلی ٦- لحاظ کردن مشاغل مختلف در بخش ساختمان در زمره کارهای سخت و زیان‌آور و اعمال شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی براساس این طبقه‌بندی ٧- حذف موانع تشکل یابی کارگران و به رسمیت شناختن تشکل‌های کارگری به عنوان نمایندگان کارگر از سوی کارفرمایان و ادارات دولتی ٨_ تلاش در‌جهت آگاهی و ارتقا جایگاه اجتماعی کارگران ٩- کوتاه شدن دست دولت از صندوق تامین اجتماعی (حذف بند ز تبصره ٧ از قانون بودجه ٩٧) و شفاف نمودن وضعیت صندوق‌ها ١٠_ شرایط وخیم ساخت و ساز و بیکاری گسترده کارگران و استادکاران ساختمانی ١١- پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بیمه ١٢_ اجرایی شدن ماده‌های ١٢٠ و ١٢١ قانون کار ما کارگران و استادکاران ساختمانی باور داریم که با همبستگی همه کارگران در بخش‌های گوناگون می‌توان شرایط بهتری برای زندگی را فراهم آورد. امضا کنندگان: ١_ انجمن صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد ٢_کانون انجمن های کارگران ساختمانی کشور ٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران ٤_انجمم انجمن های ارکران ساختمانی بندرگز٥_کانون انجمن کارگران ساختمانی قم٦_انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندوآب٧_انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز٨_کانون کارگران ساختمانی استان گیلان٩_انجمن صنفی کارگران ساختمانی لاهیجان١٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوکان١١_انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز قزوین١٢_انجمن صنفی کارگران ساختمانی رشت١٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرری و حسن آباد فشافویه١٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی چناران ١٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقده١٦_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مانه و سملقان ١٧_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیله سوار١٨_انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان ١٩_کانون کارگران ساختمانی استان مرکزی٢٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیرجند ٢١_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دزفول٢٢_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه ٢٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرانزلی٢٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی خمین ٢٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی پاوه٢٦_انجمن صنفی کارگری ساختمانی سراسیاب ملارد ٢٧_انجمن صنفی کارگری نقاشان مناطق ٩ و٢٢ تهران٢٨_انجمن صنفی کارگران ساختمانی جوانرود٢٩_انجمن صنفی کارگران ساختمانی چهارمحال بختیاری٣٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهگلان???? ٣١_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز٣٢_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کازرون٣٣- انجمن صنفی کارگران ساختمانی لارستان٣٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شاهین دژ٣٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قاینات ٣٦_ انجمن صنفی ساختمانی آرماتوربند شهریار٣٧_ کانون انجمن کارگران ساختمانی کردستان ٣٨_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی فردوسیه و وحیدیه٣٩_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی سنندج٤٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردکان٤١_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک ٤٢_ انجمن صنفی کارگران ساختماتی تبریز٤٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی یزد ٤٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمسار٤٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی شوش دانیال ٤٦_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش پاکدشت٤٧_انجمن صنفی کارگران ساختمانی فیروزآباد فارس٤٨_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه٤٩_ انجمن شهرستان خنج وحومه استان فارس ٥٠_ کانون انجمن کارگران ساختمانی اردبیل٥١_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی اردبیل ٥٢_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمانشاه٥٣_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند ٥٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بوئین زهرا٥٥_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی نمین (اردبیل)٥٦_انجمن صنفی ساختمانی ساختمانی اقلید فارس٥٧_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر٥٨ _کانون انجمن کارگران ساختمانی خوزستان ٥٩_انجمن صنفی کارگران ساختمانی نقاش کاشان٦٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم ٦١_انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچکار مشهد ٦٢_انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه ٦٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان ٦٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشیکار و سنگکار سراسیاب ٦٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مارلیک٦٦_انجمن صنفی کارگران ساختمانی آستارا٦٧_ انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره٦٨_انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم گیلان ٦٩_انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیاهکل٧٠_انجمن های نازکاران ،سفت کاران وتاسیسات رشت٧١_انجمن صنفی کارگران واستاد کاران خلیل آباد خراسان رضوی٧٢_انجمن صنفی جوشکارواسکلت ساز ملارد ٧٣_انجمن صنفی کارگران ساختمانی کاشان٧٤_انجمن صنفی کارگران ساختمانی قم ٧٥_انجمن صنفی کارگران ساختمانی املش ٧٦-انجمن صنفی کارگران ساختمانی کرمان ٧٧_کانون انجمنهای صنفی کارگری کرمانشاه ٧٨_انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرامام٧٩_انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرکزی ٨٠_انجمن صنفی کارگران ساختمانی برقکار کرمانشاه پنج شنبه ٩٧/٢/٦ روابط عمومی سندیکا و انجمن صنفی کارگران واستادکاران ساختمانی مریوان وسرواباد

.............................................................................

ماده ١٢٠ قانون کار : اتباع بیگانه نمی توانند در ایران مشغول بکار شوند مگر آنکه اولا دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و ثانیا مطابق قوانین و آئین نامه های مربوطه ، پروانه کار دریافت دارند . تبصره : اتباع بیگانه ذیل مشمول مقررات ماده ١٢٠ نمی باشند . الف ) اتباع بیگانه ای که منحصرا در خدمت ماموریت های دیپلماتیک و کنسولی هستند با تایید وزارت امور خارجه . ب ) کارکنان و کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمانهای وابسته به آنها با تایید وزارت امور خارجه . ج ) خبرنگاران خبرگزاریها و مطبوعات خارجی بشرط معامله متقابل و تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی . ماده ١٢١ قانون کار : وزارت کار و امور اجتماعی با رعایت شرایط ذیل در مورد صدور روادید با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه موافقت و پروانه کار صادر خواهد کرد : الف ) مطابق اطلاعات موجود در وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده بکار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد . ب ) تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال بکار مورد نظر نداشته باشد . ج ) از تخصص تبعه بیگانه برای آموزش و جایگزینی بعدی افراد ایرانی استفاده شود . تبصره : احراز شرایط مندرج در این ماده با هیئت فنی اشتغال است . صدور روادید با حق کار مشخص(ویزاF ) : حق اشتغال بکار اتباع خارجی وارد شده به کشور با سقف حداکثر ١ ماه که توسط کارفرمای تبعه خارجی دارای اقامت معتبر درخواست شده است و پس از تایید استان (کلیه ارگانهای زیربط) توسط وزارت امور خارجه صادر و توسط اداره گذرنامه و مهاجرت اتباع خارجی نیروی انتظامی استان ممهور میگردد.کارفرما مکلف است در صورت نیاز به خدمات تبعه خارجی به بیش از زمان داده شده درخواست خود را مبنی بر صدور پروانه کار به واحد اشتغال اتباع خارجی تسلیم نماید .

Salah

آخرین‌ها از Salah